Šance pro neslyšící

ear

Přednosta otorinolaryngologické kliniky ostravské fakultní nemocnice Pavel Komínek byl vedoucím týmu, který jako první na Moravě a ve Slezsku aplikoval pacientovi kostní sluchadlo BAHA (bone anchored hearing aid). V České republice byly tyto operace doposud prováděny jen v pražském Motole.

„Kostní sluchadlo BAHA je řešením pro těžce sluchově postižené, jimž z různých příčin nevyhovuje klasický typ sluchadla. Jde například o pacienty s trvalým výtokem z uší nebo o pacienty s velmi úzkým či zcela nevyvinutým zvukovodem,“ vysvětlil Komínek.

Pacientka, která se jako první získala speciální sluchadlo v Ostravě , trpí oboustranně chronickým zánětem středního ucha. „Jde však o ženu, jejíž stav není možné řešit operačně,“ zdůvodnil volbu sluchadla přednosta kliniky.

BAHA sluchadlo, které pracuje na principu vibrace kostí, je fixováno ke kosti lebky šroubem ze speciálního titanového materiálu, jenž umožňuje tzv. osteointegraci, tedy velmi pevné spojení šroubu s kostí. K šroubu je sluchadlo připojeno po několika týdnech, kdy je šroub již v lebce pevně zafixován. Komínkův tým zúročil své zkušenosti z péče o pacienty s kochleárními implantáty. „Multioborová spolupráce patří k výhodám, které nám zázemí fakultní nemocnice poskytuje. Členem týmu, jenž se bude věnovat pacientům, pro které bude vhodné BAHA sluchadlo, je například náš speciálně vyškolený technik. Využít chceme i spolupráce s pedagogickým centrem pro sluchově postižené a podpory psychologů,“ doplnil Komínek.

Zatímco kochleární implantáty jsou využívány u pacientů neslyšících nebo s velmi těžkou nedoslýchavostí, u nichž není možné korigovat sluchovou vadu standardním sluchadlem, BAHA sluchadlo slouží k řešení převodní nedoslýchavosti u pacientů, kteří úplnou ztrátou sluchu netrpí, ale z různých důvodů nemohou být operováni. Může jít jak o dospělé pacienty, tak o děti, které se například narodily s atrezií zvukovodu, kdy zvukovod není vytvořen a zvuk nemůže projít do středního ucha.

Ostravská fakultní nemocnice také zavedla před dvěma roky jako první v regionu plošný screening sluchu novorozenců.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *