Česko vede ve spotřebě soli. Bohužel

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je Česko s průměrnou spotřebou soli 14-15 g na osobu na den v popředí. V Evropě se totiž toto číslo pohybuje mezi 8-12 g soli na den a například v Německu, Rakousku a Švýcarsku je to dokonce pouze 6 g. Doporučená denní dávka soli činí pro dospělého pouhých 5

Olomoucký babybox zachránil páté dítě

Čerstvě narozená holčička byla v neděli nalezena v babyboxu v areálu olomoucké fakultní nemocnice. Dítě je v pořádku, bez známek fyzického strádání. Nyní je v péči profesionálů z novorozeneckého oddělení olomoucké porodnice. Na místě nebyly nalezeny žádné doklady ani dopis, který by odkazoval na totožnost dítěte. „V neděli kolem půl jedenácté v noci se rozběhla světelná

Hemodiafiltrace nahrazuje hemodialýzu

Když ledviny nejsou schopny plnit svou funkci, je nutné zahájit v pravý čas léčbu. Principem hemodialýzy je odstranění odpadních látek z krve pomocí přístrojem, jehož hlavní složkou je dialyzační filtr. Ten nahrazuje vlastní ledviny. K odstraňování toxinů je využíván fyzikální jev nazývaný difuze a moderní filtry využívají navíc i konvekci. Použití obou těchto fyzikálních jevů

Robotická chirurgie na vzestupu

Robotická chirurgie je rutinní součástí v celé řadě chirurgických specializací.  Její zavedení znamenalo redukci počtu pacientů, kteří by jinak měli proveden zákrok otevřenou cestou – především v oblasti urologie, gynekologie, břišní a hrudní chirurgie a kardiochirurgie.  Ale ani robotická chirurgie není bez rizika. Robotický chirurgický systém je inovativní nástroj, ale nenahrazuje potřebný a dostatečný trénink,

Brněnská nemocnice provedla první kochleární implantaci dítěte na Moravě

Brněnská dětská klinika provedla první kochleární implantaci dítěte na Moravě. Implantační centrum v Brně vzniklo v loňském roce ve Fakultní nemocnici u sv. Anny a letos zde bylo implantováno již 12 dospělých pacientů. Další dva dětští pacienti jsou objednáni na 28. listopadu. Operace se provádějí ve spolupráci s kochleárním centrem vídeňské AKH. Dosud bylo jediné

Cenu Josefa Hlávky získala mladá vědkyně

Janě Hroudové, absolventce postgraduálního studia v oboru neurovědy na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, byla udělena Cena Josefa Hlávky. Správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových schválila návrh rektora Univerzity Karlovy, aby cenu letos získala Jana Hroudová. Cena Josefa Hlávky dotovaná 25 tisíci korunami je udělována na uctění památky architekta, stavitele a mecenáše, každoročně

Nebezpečný opalovací krém

Ministerstvo zdravotnictví varovalo před nebezpečným výrobkem od hradecké firmy Vivaco. Tím je opalovací krém Vital High Protection s faktorem 30. „Výrobek nevykazoval deklarovaný ochranný účinek proti slunečnímu záření a představuje proto pro spotřebitele závažné zdravotní riziko,“ objasnil hlavní hygienik České republiky Vladimír Valenta. Kontrolní měření odhalilo hodnotu ochranného faktoru 14,7 SPF (Sun Protection Factor) místo deklarovaných