Brněnská nemocnice provedla první kochleární implantaci dítěte na Moravě

Brněnská dětská klinika provedla první kochleární implantaci dítěte na Moravě. Implantační centrum v Brně vzniklo v loňském roce ve Fakultní nemocnici u sv. Anny a letos zde bylo implantováno již 12 dospělých pacientů. Další dva dětští pacienti jsou objednáni na 28. listopadu. Operace se provádějí ve spolupráci s kochleárním centrem vídeňské AKH. Dosud bylo jediné české centrum kochleárních implantací v pražském Motole.

„Kochleární implantát je elektronické zařízení, které neslyšícímu pacientovi zprostředkuje vnímání zvuků. Implantát je složen z přijímacího stimulátoru, který je pod pacientovu kůži umístěn během operace,“ uvedla mluvčí nemocnice Anna Mrázová.

Implantát obsahuje elektronickou součástku, která kontroluje proud elektrických impulsů do ucha. Obsahuje také anténu, která přijímá frekvenční signál z vnější cívky. Svazek elektrod je vložen do vnitřního ucha.

Řečový procesor se nachází mimo tělo nad implantátem, ke kterému je přidržován magnetem. Obsahuje též mikrofon, který registruje okolní zvuky. Bezdrátový přenos informace přes kůži se v tomto případě uskutečňuje na magnetoindukčním principu, mezi vysílací cívkou za uchem a přijímací cívkou, která je vhojena pod kůží do vyhloubeného prostoru ve spánkové kosti.

Zpracování zvuku a jeho provedení na optimální binární kód elektrických impulzů se děje v řečovém procesoru, který je spojení kabelem s vysílací cívkou. Hlavním úkolem řečového procesoru je převést spektrální analýzu vstupujícího zvuku, tedy pomocí filtrů rozdělit komplexní zvuk, jakým je například řeč, na jednotlivé frekvenční složky. Zvukový analogový signál je pak převáděn na sérii impulsů na výstup z jednotlivých filtrů. Řečový procesor tak vykonává podobnou funkci, jako systém receptorů zdravého vnitřního ucha.

Elektrické impulsy jsou z vyhojené přijímací části vedeny na elektrody, které představují miniaturní izolované platinoirídiové drátky o průměru několika mikrometrů. Svazek miniaturních elektrod je zasunut přes kulaté okénko asi 29 mm do nitra kochley. Jednotlivé elektrody jsou zakončeny v různých vzdálenostech od začátku kochley a mohou tak při podráždění elektrickým impulsem aktivovat specifické skupiny vláken sluchového nervu. Nahrazuje se tím tonotopický princip analýzy zvuku ve vnitřním uchu, kde na vysoké frekvence zvuku reagují receptory (a s nimi i spojená vlákna) ve vstupní části kochley a na tóny nízké reagují receptory ve vzdálené části kochley.

Program kochleárních implantací u dětí vznikl na Klinice ušní, nosní a krční 2. Lékařské fakulty a Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol v roce 1993. Za dvacet let dostalo implantát na 500 dětí. Dosud bylo Centrum kochleárních implantací jediným specializovaným centrem pro děti v Česku.

Cena kochleárního implantátu přesahuje 500 tisíc korun. Je plně hrazen zdravotními pojišťovnami a je vhodný pro každého se ztrátou sluchu větší jak 90dB a dovršení jednoho roku věku. Obecně ale platí, že musí být voperován a zprovozněn co nejdříve, nejpozději však do druhého věku dítěte. Pak se již značně snižují šance na to, aby se dítě naučilo normálně mluvit. Mozek je schopen učit se řeč zhruba do šesti let věku dítěte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *