Česko zastavilo vývoz nezbytného přípravku Aclise

Opatření omezující vývoz přípravku Actilyse z České republiky vstoupilo v okamžitou platnost. Zároveň bylo zasláno držiteli rozhodnutí o registraci příslušného léčivého přípravku. Přípravek Actilyse se používá jako trombolytikum, tedy lék na rozpouštění krevních sraženin u srdečních příhod a cévních mozkových příhod. Důležité je jeho včasné podání. Přípravky Actilyse jsou používány především v nemocnicích při hospitalizaci, a

Brazilské břicho lze pořídit i v Českých Budějovicích

Plastičtí chirurgové z českobudějovické nemocnice pomohou ženám s nadváhou i v extrémních případech. Ženám nabízejí speciální zákrok, který umožní odlehčit tělu pacientek během jedné operace až několik litrů tuku z krajiny břicha a současně odstranit nadbytečnou kůži. Tato technika vznikla přibližně před osmi lety v Brazílii. Českobudějovičtí specialisté se s ní seznámili na kongresu v

V Olomouci vzniká Centrum telemedicíny a simulátorů

Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouci otevřela CEntrum TElemedicíny a SIMulátOrů zkráceně CENTESIMO. Jak uvedl děkan Milan Kolář, centrum bude sloužit nejen pregraduální, ale i postgraduální výchově. Při otevření centra ukázali studenti pátého ročníku simulaci pacienta se závažnou srdeční arytmií, kdy jako dokonale sehraný tým pacienta oživili, provedli následnou diagnózu a stanovili, jaká má být následná

Porod bude možný i bez lékaře

Od ledna bude možné v českých porodnicích rodit bez přítomnosti lékaře, pouze za pomoci porodní asistentky. Novinkou je i „ambulantní porod“, který by měl řešit předčasné odchody matek s novorozenci z porodnice. Porod pouze za přítomnosti porodní asistentky je kompromisním řešením, které připravila pracovní skupina při ministerstvu zdravotnictví zabývající se alternativními možnostmi ke klasickému porodu.

Plazmu za plazmu

Pavlína Tomsová z Libiny se stala výherkyní plazmové televize, kterou získala od šumperské transfúzní stanice za darování krevní plazmy. Do soutěže s názvem Za plazmu – plazmu! se přihlásilo na 210 dárců plazmy, kteří splnili důležitá kritéria pro opakované, pravidelné dárcovství. „Bohužel se stále ještě setkáváme s názory, kdy je odběr plazmy neinformovanou veřejností považován za cosi

Zlínští studenti četli dětem

Vánoční nadílky v podobě knížek se dočkali pacienti dětského oddělení zlínské Krajské nemocnice T. Bati. Studenti zlínské univerzity dětem z knih předčítali. Malí pacienti si pak sami mohli vybrat knížku, která se jim líbila a nechat si ji jako vánoční dárek. Výběr byl velký: pohádky, komiksy, dobrodružné knížky, romány pro dívky. Ke knize dostaly děti ještě

Česko zahajuje preventivní prohlídky proti rakovině

Výskyt zhoubných nádorů má u české populace dlouhodobě vzrůstající tendenci. Průměrný počet všech nově diagnostikovaných nádorových onemocnění vzrostl o 32 procent. Významně rostoucí zátěž české populace lze pozorovat i u tří diagnóz, které jsou předmětem screeningových programů. Jsou mezi nimi karcinom prsu, karcinom děložního hrdla, karcinom tlustého střeva a konečníku. Všechny tyto nepříznivé ukazatele jsou