Jak vypadá život uvnitř: Magnetické částice špiony v organismu

Sledovat v reálném čase život uvnitř organismu pomocí nanočástic oxidů železa a metodě MPI (Magnetic Particle Imaging) budou odborníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Umožní to jedinečný přístroj, který nebude na rozdíl od současných zobrazovacích metod zatěžovat tělo radioaktivitou nebo kontrastními látkami.

„Bez poškození organismu je možné zaznamenat libovolně dlouhý film, z něhož se dá zjistit, kde se buňky či molekuly označené nanočásticemi v průběhu času nacházejí,“ uvedl děkan Aleksi Šedo.

Princip metody je úplnou novinkou a přístroj je zatím vyvinut ke sledování malých laboratorních zvířat. Disponuje jím pouze několik pracovišť na světě. Od technologie očekávají vědci v budoucnu velký klinický přínos. MPI je tomografická zobrazovací metoda, která využívá techniky sledování superparamagnetických nanočástic v měnícím se magnetickém poli. Výsledkem vyšetření je velmi rychlé zobrazení, které umožňuje průběžné sledování objektu s rozlišením do 0,4 mm.

„Částice můžeme vstříknout do krevního oběhu, čímž získáme vykreslení kompletního cévního zásobení. Slouží také k označení struktur, které chceme v organismu detekovat. Můžeme jimi označit jednotlivé buňky nebo třeba lékové nosiče. Metoda je velmi citlivá a nepůsobí sledovanému objektu radiační zátěž. Nevyžaduje ani použití jódových sloučenin, které jsou sice potřebné ke zvýšení kontrastu, ale mohou způsobovat alergie,“ vysvětlil vedoucí projektu Luděk Šefc.

Přístroj MPI bude součástí nově budovaného pražského Centra pokročilého preklinického zobrazování.  Toto centrum, jediné svého druhu v Česku a jedno z nejlépe vybavených na světě, bude sloužit pro výzkum, který je nutný pro vývoj nových léčiv. Pracoviště by mělo začít fungovat v průběhu příštího roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *