Ztracenou harmonii nebo vlastní střed pomůže nalézt jóga  

V dnešní uspěchané době není nevědomé oddělení těla a mysli či úplná absence duševní a tělesné pohody ničím zvláštním. K jejímu opětovnému získání může vést mnoho cest, jednou z nich je jóga. „V józe jde především o celistvost zahrnující i duševní a tělesnou pohodu, o vědomou práci s pozorností na mnoha úrovních. Rádi vám budeme

Novinka v Česku: lineární urychlovač nového typu

Špičkový lineární urychlovač, jediný svého druhu v Česku, začal sloužit v nemocnici v Novém Jičíně. Jedná se o nejmodernější typ přístroje, vyráběný teprve od června letošního roku. Na celém světě se nachází pouze okolo sta instalací, přičemž nejbližší podobný přístroj těchto kvalit je ve Vídni. Jeho největší předností je univerzálnost, lze jej použít prakticky ve všech indikacích.

Přerovská nemocnice se vybavila očním argonovým laserem

Oční oddělení Nemocnice Přerov rozšířilo své vybavení o další důležitý přístroj – oční argonový žlutý laser. Přístroj v hodnotě 1,5 miliónu korun slouží zejména k ošetření sítnice u pacientů s cukrovkou. Nový přístroj nahradil argonový zelený laser, který oční oddělení používalo 12 let. Jeho součástí je moderní elektronický stolek pro nájezd invalidního vozíku s pacientem. Tento

Souvislost mezi sny a Parkinsonovou nemocí

Mluvení, křik či nadávky ze spaní zkoumal tým lékařů a výzkumníků z neurologické kliniky z pražské Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který se věnuje neurodegenerativním onemocněním. Do provozu uvedl internetovou aplikaci, která formou jednoduchého dotazníku pomůže zjistit případné ohrožení Parkinsonovou nemocí. V případech s oprávněným podezřením lékaři nabízejí další vyšetření k ověření

Zlínská nukleární medicína zavádí gamakamery

Moderní typ dvouhlavé SPECT gamakamery zavádí do provozu oddělení nukleární medicíny zlínské Krajské nemocnice T. Bati. Přístroj za téměř deset milionů korun získalo Onkologické centrum nemocnice. „Nová gamakamera umožní provádět veškerá vyšetření klasické nukleární medicíny s výjimkou PET. Disponuje pokročilým softwarem a bude přínosem pro prakticky všechny lékařské obory, zejména pro onkologii, ale i pro

Bazální simulace: podpora vnímání těžce nemocných

Koncept bazální stimulace je určený především těžce nemocným a postiženým pacientům s narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu. Moderní metoda již pomohla ke zlepšení stavu desítek pacientů oddělení ARIP nemocnice v Šumperku a v příštím roce bude jejich počet i nadále růst. Bazální stimulace má za cíl zlepšit vnímání těžce nemocných pacientů tak,

První česká aplikace okriplazminu do sítnice

Lékaři z Brna provedli poprvé v Česku unikátní zákrok, který představuje obrovský pokrok v oční medicíně. Pacient z Kanady trpěl onemocněním sítnice, které se projevuje zkresleným nebo zhoršeným viděním. Nová léčba je nadějí pro pacienty, které mohl donedávna zachránit před oslepnutím jen chirurgický zákrok. Takzvaná vireomakulární trakce komplikuje běžné denní činnosti jako řízení auta, čtení