Ruští lékaři se v Brně učili nové metodě vyšetření tepen

Pět desítek ruských a turkmenistánských lékařů navštívilo brněnskou Fakultní nemocnici u sv. Anny s cílem poznat nové metody při perkutánních koronárních intervencích (PCI). Jejich pomocí se rozšíří zúžená místa (tzv. stenózy) postižených koronárních tepen zásobujících srdeční sval a tím se zlepší krevní zásobení srdce. Zlepšuje to kvalitu života a zejména prognózu pacientů s ichemickou chorobou srdeční.

PCI Optimization Workshop pořádala I. Interní kardioangiologická klinika v prostorách Mezinárodního centra klinického výzkumu svatoanenské nemocnice. Účastníkům předvedli využití moderních metod v přímém přenosu Ladislav Groch, Ota Hlinomaz a Jan Sitar.

Oblast intervenční kardiologie může unikátně kombinovat a využívat řadu zobrazovacích technik, zejména rentgenových zobrazovacích metod, optické koherentní tomografie (OCT) a měření frakční průtokové rezervy myokardu (FFR), které jsou nezbytné ke správnému a efektivnímu rozhodování o zvolení nejlepší léčby. Měření frakční průtokové rezervy (FFR) je v současnosti hlavní metodou rutinně používanou k hodnocení funkční významnosti stenóz koronárních tepen. Spolu s morfologickým obrazem stenózy věnčité tepny tak dostává intervenční kardiolog poměrně komplexní informaci o dané stenóze, což umožňuje volit optimální terapeutický postup.

„Při frakční průtokové rezervě myokardu je měřen krevní tlak před a za zúženým místem tepny. Jde o diagnostické vyšetření, bránící zbytečnému zákroku a zároveň umožňuje řešit pouze opravdu významné postižení tepny,“ přiblížil zákrok Ladislav Groch, zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči.

Ve východní Evropě se využívá FFR a OCT do jednoho procenta. „V řadě center se dokonce vůbec nedělají. V zemích západní Evropy je to kolem pěti procent,“ vysvětlil Jan Sitar, vedoucí lékař Oddělení invazivní a intervenční kardiologie.

Po první akci svého druhu organizátoři plánují započít pravidelnou tradici ve vzájemném předávání poznatků moderní léčby se zaměřením na intervenční kardiologii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *