Nádorů oka přibývá, může za to slunění

Lékaři se v poslední době potýkají s extrémním nárůstem případů vzniku novotvarů kůže víček a zvláště nebezpečných nádorů nitra oka. Zatímco u kožních nádorů víček a jejich těsného okolí se vesměs jedná o bazaliom, nitroočně jde o melanom, jeden z nejzhoubnějších nádorů vůbec. Léčené pacienty nezřídka čeká ztráta oka, odstranění a náhrada víček, což téměř

Inzulinová analoga: zavádějí je i v Bruntále

Podhorská nemocnice v Bruntále rozšířila svou nabídku léčby cukrovky o inzulinová analoga. Oproti běžně používanému humánnímu inzulinu nabízejí analoga nižší riziko hypoglykémie (nízká hladina krevního cukru), slibují zvýšení hmotnosti pacienta a celkově daleko přesněji napodobují fyziologickou sekreci inzulinu, díky čemuž nabízejí léčbu účinnou a bezpečnou zároveň. Vhodnými adepty na tuto léčbu jsou pacienti s diabetem 1.

Nejmodernější rentgen na střední Moravě

Nový skiaskopicko-skiagrafický rentgenový přístroj byl uveden do provozu v Nemocnici Šternberk. Vysoce moderní zařízení za více než 4,5 miliónu korun patří mezi špičkové rentgeny v Česku. Radiodiagnostické oddělení šternberské nemocnice dosud při své diagnostické práci využívalo rentgenový přístroj, který byl již zastaralý. Na skiaskopicko-skiagrafickém rentgenu se vyšetřují pacienti, kteří mají potíže s jícnem, žaludkem, tenkým

Sportovní ambulance pro všechny

Novou sportovní ambulanci otevřela Vítkovická nemocnice. Je určená nejen vrcholovým sportovcům, ale i rekreačně sportujícím dospělým, mládeži a dětem. V nové ambulanci trenérům, sportovcům i rodičům sportujících dětí také vysvětlí jak optimalizovat sportovní výkon, předcházet poškození zdraví či úrazům. „V ambulanci se zaměříme zejména na pravidelné sportovní prohlídky. Její náplní je posouzení zdravotního stavu u

Fakultní nemocnice Olomouc obhájila akreditaci

Olomoucká fakultní nemocnice obhájila národní akreditaci, která potvrzuje, že zdravotnické zařízení poskytuje svým pacientům špičkovou, kvalitní a především bezpečnou péči. Kliniky a oddělení, ale i nezdravotnické provozy prošly v těchto dnech náročným odborným auditem. Výsledkem je výborné hodnocení a certifikát platný na další tříleté období. Známku kvality nemocnice poprvé získala v roce 2009, tehdy teprve

Hygienici sledují, zda je voda vhodná ke koupání

Koupání ve volné přírodě je v průběhu letní rekreační sezóny každoročně sledováno a kontrolováno orgány ochrany veřejného zdraví. I v letošním roce probíhá monitorování přírodních koupališť po dvou liniích – kvalita vody je sledována v koupalištích, která mají provozovatele, ale také v koupacích oblastech bez provozovatele. Kontroly se provádějí i ve venkovních koupalištích umělých. „V

Ve zlínské nemocnici potkáte kaplana, kadeřnici, dobrovolníka i pohádkovou babičku

Pastorační služby i kadeřnictví, obojí mají k dispozici pacienti ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati. Loni v květnu začala nabízet klinickou pastorační péči nemocniční kaplanka Eva Pasterňáková. Zájem věřících pacientů o duchovní služby byl však stále větší, takže od letošního dubna působí v nemocnici další kaplanka Jana Skaličková a kaplan Karel Mikulášek. „Můžeme tak lépe uspokojit zájem