Hygienici sledují, zda je voda vhodná ke koupání

Koupání ve volné přírodě je v průběhu letní rekreační sezóny každoročně sledováno a kontrolováno orgány ochrany veřejného zdraví. I v letošním roce probíhá monitorování přírodních koupališť po dvou liniích – kvalita vody je sledována v koupalištích, která mají provozovatele, ale také v koupacích oblastech bez provozovatele. Kontroly se provádějí i ve venkovních koupalištích umělých.

„V letošní sezóně je orgány ochrany veřejného zdraví kontrolováno 119 lokalit, přičemž kvalita vody je posuzována z pohledu mikrobiologického, fyzikálně-chemického a z hlediska výskytu sinic. Na lokalitách, kde byl zaznamenán výskyt sinic, což je naprostá většina koupacích ploch v naší republice, se kontrola provádí jednou za dva týdny, v ostatních případech jedenkrát za měsíc. Na základě prováděných rozborů probíhá odborné vyhodnocení kvality vody a lokalita je označena jedním ze zavedených symbolů kvality vody,“ vysvětlil hlavní hygienik Vladimír Valenta.

Kategorie kvality vody ke koupání v přírodě:

Voda vhodná ke koupání
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými  vlastnostmi
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Zhoršená jakost vody
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

Voda nevhodná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince (děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).

Voda nebezpečná ke koupání
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.

Vedle sledovaných přírodních koupališť existují samozřejmě ještě další přírodní vodní plochy, které mohou být využívány ke koupání. Je však nutno si uvědomit, že kvalita vody není na těchto místech sledována a koupání tedy probíhá na vlastní riziko, přičemž zodpovědnost za děti nesou rodiče.

I v letošním roce jsou v koupací sezóně v provozu webové stránky www.koupacivody.cz spravované ministerstvem zdravotnictví, které velmi přehledně pomocí smajlíků ukazují místa, která jsou sledována.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *