Kvalitu školního stravování bude zkoumat Státní zdravotní ústav

Na základě výzvy hlavního hygienika zahajuje Státní zdravotní ústav (SZÚ) celoroční studii výživové kvality ve školních jídelnách. Studie se dotkne stravování 900 tisíc žáků základních škol. Zkoumat se bude především nutriční složení jídel.

„Každý rodič ví, že zdraví našich dětí je tím, co se snažíme co možná nejlépe chránit. Právě strava, kterou denně konzumují děti ve školních jídelnách, by tedy měla patřit jednoznačně do kategorie vyvážených a zdraví prospěšných jídel a zdárný vývoj dětí podporovat. Chceme mít ucelená data o tom, zda tomu tak opravdu je, nebo zda bude potřeba standardy tohoto stravování nastavit lépe,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Hlavním cílem studie je podat jasné odpovědi na čtyři základní otázky, a to zda obědy ve školních jídelnách základních škol odpovídají žádoucímu přísunu 35 procent z denní výživové dávky a jak se na tomto poměru podílejí jednotlivé části oběda.

„Dalším předmětem zkoumání bude závislost mezi počtem porcí oběda vařených školní jídelnou a nutričním složením obědů a také to, do jaké míry ovlivňuje používání instantních směsí obsah soli v pokrmech,“ upřesnil hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Studie bude probíhat po celý školní rok 2015/2016 ve všech krajích. Školní jídelny základních škol jsou vybírány náhodně. V každé vybrané jídelně budou odebírány vzorky obědů po dobu dvou měsíců. O sběr vzorků se postarají pracovníci příslušných krajských hygienických stanic, jejich analýzu pak provede Státní zdravotní ústav.

„Při chemické analýze vzorků budeme využívat nejmodernější metody. Zaměříme se především na přiměřený obsah vápníku, železa, draslíku, hořčíku nebo sodíku. Zkoumat budeme i obsah tuku a škodlivých transmastných kyselin,“ prohlásil vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ Jiří Ruprich.

Na financování projektu se podílí ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav a Světová zdravotnická organizace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *