Toleranci Evropanů na mléko způsobilo smíšení se stepní populací

Tým 66 vědců z celé Evropy pod vedením pracovníků kodaňské univerzity zveřejnil výsledky bádání v článku Population genomics of Bronze Age Eurasia v prestižním vědeckém časopise Nature. Spoluautory výzkumu jsou chirurg a paleopatolog Václav Smrčka z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a archeolog Jan Kolář z Masarykovy univerzity v Brně. Velký mezinárodním výzkum, který se zabýval životem populace v Eurasii v době bronzové (3000-1000 let před Kristem).

Smrčka pro genetické analýzy využil kosterní pozůstatky šesti jedinců s dobře zachovanou DNA. Podle závěrů studie se indoevropské jazyky díky migraci obyvatel rozšířily z kavkazských stepí na západ i na východ, ale podpořily také toleranci lidí k mléku.

Vzorkování zahrnovalo území od Altaje po Skandinávii. Výzkumníci z analyzovaných pozůstatků jedinců z doby bronzové vytvořili 101 genomů, které charakterizovaly genetickou strukturu populací v této době. (Genom zahrnuje veškerou genetickou informaci buňky, jedince, populace).

„Tým prokázal rozšíření indoevropských jazyků nejen do západní Evropy, ale i východně do oblasti Číny,“ uvedl Smrčka. Podstatou přesunu indoevropských jazyků do Evropy z kavkazských stepí byla masivní migrace populací lidu jámové kultury a šňůrové keramiky v délce 2600 kilometrů. „Právě stepní populace přinesly do Evropy toleranci na mléko u dospělých jedinců,“ doplnil Smrčka.

banner-zdraví

 

 

 

 

Závěry kodaňské studie souhlasí i s výzkumem, který v témže čísle časopisu Nature publikovala skupina 39 vědců pod australským vedením. Výzkum vycházel z analýz části genomů 69 jedinců bronzové doby.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *