Újma na zdraví? Nově to určí soudní znalci

Určování výše bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění budou nově posuzovat lékaři, kteří budou v oboru zdravotnictví jmenováni soudními znalci v novém odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Aby toho dosáhli, musí absolvovat speciální nadstavbový kurz včetně závěrečných zkoušek. Odborným garantem kurzu je 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

„Předpokládá se, že to přispěje k větší kvalitě znaleckých posudků,“ informovala Jolana Těšinová přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK. Doplnila, že nové odvětví zavedla vyhláška ministerstva spravedlnosti od 1. června.

1. lékařská fakulta již dříve převzala záštitu nad vytvořením Metodiky pro odškodňování újem na zdraví, kterou připravil Nejvyšší soud ČR ve spolupráci se Společností medicínského práva a zástupci pojistitelů. Nutnost vytvořit metodiku vznikla poté, co nový občanský zákoník zrušil odškodňovací tabulky a nahradil je pouze vyjádřením „podle zásad slušnosti“.

Aby mohl lékař provést posouzení bolestného či ztížení společenského uplatnění poškozeného, například po dopravní nehodě či úrazu, musí být zapsán jako znalec v novém odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví.

„Dosud zapsaní znalci v jednotlivých oborech jako chirurgie nebo neurologie, budou i nadále soudními znalci, kteří budou posuzovat odborně správný postup, zda u poškozeného pacienta bylo postupováno lege artis,“ vysvětlila přednostka.

Znalce pro odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví jmenují předsedové krajských soudů po posouzení kvalifikačních předpokladů.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *