Sebevraždě může podle lékařů zabránit všímavé okolí

Poslední půlstoletí roste celosvětově počet sebevražd. Tento negativní trend se nevyhnul ani Česku. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) spáchají denně sebevraždu v průměru téměř tři tisíce lidí, v Česku čtyři až pět. Tato data ovšem zahrnují pouze dokonané sebevraždy, nikoli pokusy o ně. WHO v této souvislosti uvádí, že na každou osobu, která dokončí sebevraždu, připadá přes dvacet pokusů o dobrovolný odchod ze života. Léčba depresí, alkoholismu a závislostí na jiných návykových látkách, může podle lékařů počet sebevražd zredukovat.

„Sebevražednost doprovází celou naši lidskou historii. Lidé sebevraždy páchali i v dobách, kdy byly všeobecně považovány za jeden z nejzávažnějších, takzvaných smrtelných hříchů, a kdy sebevrazi nemohli být pohřbeni s ostatními. Ani hrozba zatracením tedy nedokázala páchání sebevražd zabránit. Je tedy jasné, že zcela je vymýtit nedokážeme ani my,“ uvedl Jan Tuček, primář psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice.

Sebevraždy patří mezi tři hlavní příčiny vedoucí k úmrtí u lidí ve věku od 15 do 44 let u obou pohlaví. Tři čtvrtiny všech dobrovolných odchodů ze života přitom spáchají muži. K nejvyššímu počtu sebevražd tradičně dochází na jaře a na podzim.

Muži volí agresivní metody

„Na počátku devadesátých let minulého století jsme krátkodobě zaznamenali mírný pokles celkové sebevražednosti, nyní pozorujeme znovu její nárůst. Je to dáno jednak otázkou vztahových, rodinných a pracovních problémů, svou roli zde ale sehrává také ekonomická situace, zejména nadměrné zadlužení a neschopnost splácení úvěrů. Významným faktorem bývá i závažné onemocnění, samota či opuštěnost. Zvyšuje se tlak společnosti na dokonalost, úspěšnost, získání materiálních prostředků a podobně. Těch příčin a jejich kombinací vedoucích k sebevraždě může být celá řada. Vlastní kapitolou jsou pak samozřejmě závažné duševní choroby, jako je demence, deprese nebo schizofrenie,“ konstatoval Tuček.

Muži jsou podle statistik skutečně rizikovou skupinou, zejména pokud jsou sami, nadužívají některé návykové látky, jako například alkohol, jsou nezaměstnaní. Nejvíce sebevražd je statisticky koncem týdne, především v jarních a podzimních měsících.

„Muži se obecně vyrovnávají s tlakem společnosti a pocitem jakéhosi zmaru hůře než ženy. Druhou věcí je způsob sebevraždy. Muži často volí agresivní způsob, u kterého mají téměř stoprocentní jistotu, že se jim to podaří,“ poznamenal primář.

Spouštěcí mechanismus: deprese

Na počátku problémů, často končících až sebevraždou, můžou být v řadě případů obyčejné a nezřídka podceňované deprese. Těmi podle lékařských statistik trpí v současnosti zhruba každý desátý člověk u nás. Deprese může způsobit řada faktorů a jejich projevy se rozhodně nevyplatí ignorovat. To, že deprese jsou velmi časté a jejich léčení je zpravidla dlouhodobé, dokládá i skutečnost, že komerční pojišťovny je řadí mezi duševní onemocnění a vylučují je z pojistek kryjících případnou dlouhodobou pracovní neschopnost.

Mezi typické příznaky depresí patří zejména zvýšená únava, apatie, případně podrážděnost, ospalost, potíže se spánkem a celková vyčerpanost. Člověk se nedokáže soustředit, často ani pracovat. Mnozí lidé si rozvoj depresí uvědomují, ale domnívají se, že toto onemocnění přejde samo, a že ho zvládnou bez odborné pomoci. Většinou se mýlí.

„Návštěva lékaře by se neměla odkládat, pokud jsou problémy dlouhodobé, zásadně omezují život člověka, který tak nemůže vykonávat běžné denní činnosti, ať už v zaměstnání, nebo v rodině, a samozřejmě, především a neodkladně, pokud dojde k úvahám o dobrovolném odchodu ze světa,“ zdůraznil prim. Tuček.

Pomoci může nejbližší okolí

V řadě případů by mohlo preventivně zapůsobit okolí potenciálního sebevraha, všímající si u svých blízkých, přátel či spolupracovníků. Změny nálad, bilancování života, debat o marnosti života či dalších symptomů těžké formy deprese. Teprve následně může pomoci lékař. Je totiž prokázáno, že prevence a léčba depresí, alkoholismu a závislostí na jiných návykových látkách, může počet sebevražd zredukovat.

„Léčit sebevraždu nelze, léčit lze příčiny a to také ne vždy. Je spousta věcí, které ovlivnit nemůžeme. Nejsme všemocní. Například dluhy za pacienty nezaplatíme,“ připomněl primář.

Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice poskytuje vysoce specializovanou akutní péči pro psychicky nemocné, komplexní péči celého spektra duševních poruch, psychotických poruch včetně schizofrenie, poruchy nálady, úzkostné a další neurotické poruchy. V současné době je na psychiatrickém oddělení k dispozici 42 akutních lůžek. Součástí oddělení je také denní stacionář, psychologická laboratoř, psychiatrická ambulance, ambulance dětské a dorostové psychiatrie, ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií a sexuologická ambulance.

V léčení pacientů uplatňuje zásady moderní farmakoterapie, elektrokonvulzivní terapie, psychoterapeutické postupy dynamického zaměření i kognitivně behaviorální terapie, relaxační techniky a sociálně rehabilitační postupy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *