Onkologové se soustředili na léčbu nádorů kůže a mozku

Zhruba čtyři stovky onkologů a lékařů spolupracujících odborností, včetně nejvýznamnějších českých odborníků zaměřených na léčbu nádorových onemocnění, si tento týden vyměňovali zkušenosti v Českém Krumlově. Konference byla zaměřena na téma diagnostiky a léčby nádorů kůže a mozku.

„Problematika nádorových onemocnění kůže i mozku prošla v poslední době stejně jako další diagnózy rychlým vývojem, který přinesl řadu novinek v diagnostice i léčbě. Cílem sympozia je proto vytvořit jejich ucelený obraz a moderní trendy podrobně prodiskutovat na širokém odborném fóru,“ uvedl primář onkologického oddělení českobudějovické nemocnice Václav Janovský.

Jihočeské onkologické dny se po dvaadvaceti letech staly z původně regionální lékařské konference jedním ze dvou nejvýznamnějších odborných sympozií svého druhu v Česku. „Vzhledem k tomu, že onkologie je multidisciplinárním oborem, jsou zde zastoupeni nejen kliničtí onkologové a radioterapeuté, ale i chirurgové, patologové, radiodiagnostici, dermatologové, neurochirurgové a neurologové i další odborníci,“ doplnil Janovský.

Příčiny vzniku nádorových onemocnění jsou pravděpodobně multifaktoriální, mimo jiné sem patří dědičné faktory, životní styl, stres, stravovací návyky, kouření, alkohol či faktory prostředí. Ačkoli většina lidí spojuje diagnózu zhoubného nádoru s představou nevyhnutelné smrti, je v současné době mnoho nádorů vyléčitelných – leukémie, lymfomy, nádory dělohy, prsu, zárodečných tkání a mnoho dalších. Důležitá je včasná diagnostika. Čím nižší je stadium nádorové choroby, tím větší naděje na trvalé vyléčení. Při pozdním záchytu jsou už možnosti léčby a vyhlídky do budoucna značně omezené.

„Nejdůležitější ze všeho je uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví, osvojení si správných a zdravých životních návyků a určitého rozumného jednání v rámci takzvané sekundární prevence. V našem oboru bude vždy platit: čím dříve, tím lépe. A strach z onkologické diagnózy? Určitě by neměl být důvodem pozdního vyhledání lékaře,“ řekl Janovský.

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice má spádovou oblast zhruba 630 tisíc obyvatel. Úzce spolupracuje s onkologickými odděleními a odbornými pracovišti a klinikami v celé republice. Zajišťuje veškerou onkologickou léčbu (radioterapii, chemoterapii, hormonální léčbu, bioterapii, imunoterapii, podpůrnou léčbu a paliativní péči) u pacientů se solidními nádory a lymfomy dospělého věku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *