Problém nočního pomočování dětí

Čeští urologové se zaměřili na noční pomočování u dětí. Společně s americkými společnostmi dětské urologie a s Mezinárodní společností pro kontinenci dětí vyhlásí první Světový den pomočování (Bedwetting Day). Jeho cílem je upozornit na tuto závažnou poruchu, která trápí až 15 procent pětiletých dětí.

Více než tisícovka dětských urologů z 68 zemí světa se sjela na kongres do Prahy. Náplní vědeckého programu byly onemocnění ledvin, močových cest a pohlavního ústrojí u dětí a dospívajících a zvláštní důraz byl kladen na noční pomočování.

„Tato porucha významně zhoršuje kvalitu života nejen dětí, ale i celé rodiny, a neměla by být přehlížena. Dlouhotrvající noční pomočování představuje psychickou a sociálně-ekonomickou zátěž, která může někdy vyústit až v psychiatrické problémy. Smyslem vyhlášení Světového dne pomočování je dát na vědomí široké veřejnosti a rodičům, že porucha může být účinně léčena,“ řekl prezident kongresu Radim Kočvara. Podle něj se nemoc dá vyléčit režimovými opatřeními a podáváním léků.

Podle odborné společnosti International Consultation on Incontinence (ICI) se za noční pomočování považuje únik moči ve spánku u dětí starších pěti let, který je častější než dvakrát měsíčně. Porucha se může projevit špatným prospíváním ve škole nebo problémy v kontaktu s vrstevníky.

„Je zapotřebí, aby dítě, rodič i lékař o tom byli schopni beze strachu a studu diskutovat. Kvůli podceňování problematiky se často nedostane pacientovi potřebné léčby. Právě lékař by však měl být tím, kdo bude rodiče motivovat o obtížích hovořit a včas je řešit,“ připomněl dětský urolog Marcel Drlík.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *