Příčiny vrozených vad zkoumají syndromologické ambulance

Ambulanci zaměřenou na syndromologii otevřela nemocnice v Novém Jičíně. Lékaři v ní budou zkoumat příčinu onemocnění, narodí-li se postižené dítě nebo dítě s vrozenou vadou. Odborníci budou zjišťovat, zda se v úzkém příbuzenstvu nenachází sdružený výskyt genetických onemocnění. To má velký význam pro pacienta i jeho rodinu.

„Diagnostika řady onemocnění se v dnešní době čím dál více přesouvá do oblasti klinické genetiky, protože dosud užívaná laboratorní vyšetření v některých případech nejsou schopna podat dostatečně přesné výsledky,“ uvedl primář dětského oddělení Miroslav Kobsa.

Geneticky podmíněná onemocnění lze dělit na genomová – například známý Downův syndrom, chromosomální – například závažné malformace nebo postižení intelektu, a genová. Do tohoto posledně zmíněného okruhu, ve vztahu k dětskému věku, je možno zařadit například cystickou fibrózu, spinální muskulární atrofii, fenylketonurii, ale i nádorová nebo některá duševní onemocnění. Všemi těmito onemocněními se budou v nové ambulanci lékaři zabývat.

Práci lékařů ambulance budou samozřejmě využívat i jiné odbornosti nemocnice. „Díky této novince se nám podaří dokončit například celou mozaiku služeb pro dětské pacienty, postižené atopiemi, kterým bude v naší nemocnici k dispozici genetik, imunolog, dermatolog a alergolog. Tento komplexní přístup včetně laboratoří, který dosud není ve většině zdravotnických zařízení běžný, je velkým přínosem pro komplexní péči,“ vysvětlil Kobsa.

Nové pracoviště se nachází v přízemí dětského oddělení a pacientům je k dispozici jeden den v týdnu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *