Cukrovku 2. typu mají už čtyřicátníci

Přibližně 250 lékařů a zdravotních sester se 10. prosince sjede do Českých Budějovic na diabetologický den, který pořádá Diabetologické centrum při Interním oddělení Nemocnice České Budějovice spolu s Centrem diabetologie IKEM.

„Hlavní tématem bude zejména problematika prudkého nárůstu onemocnění diabetem druhého typu již ve věkových skupinách okolo čtyřiceti let. Vzhledem k tomu, že cukrovka zvyšuje až čtyřnásobně riziko mozkových příhod, infarktů, závažných postižení cév, slepoty, amputací dolních končetin v souvislosti s takzvaným syndromem diabetické nohy, tak se poměrně dramaticky zvyšuje počet komplikovaných případů a klesá i věk pacientů s těmito komplikacemi,“ uvedla koordinátorka Diabetologického centra pro Jihočeský kraj Lenka Dohnalová.

Hlavními tématy odborné konference budou nové léky a nové způsoby léčby. Lékaři se budou také věnovat klinickým kazuistikám, tedy konkrétním případům z praxe.

Výskyt diabetu mellitu 2. typu celosvětově stoupá. Nad 65 let činí až dvacet procent. Léčba těchto pacientů vyžaduje zvláštní postup, neboť se jedná o polymorbidní pacienty, trpící větším počtem různých závažných chorob a zdravotních komplikací, s vyšší náchylností k hypoglykémiím.

Cukrovka se projevuje nenápadně a pozvolna. V Česku jí každoročně onemocní kolem 16 tisíc lidí. I proto je diabetes mellitus odborníky často nazýván plíživou epidemií třetího tisíciletí.

„K nejzávažnějším problémům patří syndrom diabetické nohy, protože až sedmdesát procent amputací dolních končetin je způsobeno právě diabetem. Počet těchto amputací lze přitom podle posledních průzkumů snížit až o polovinu účinnou prevencí, vzděláváním pacientů a odborným způsobem léčby. Důležitou úlohu mají v této oblasti praktičtí lékaři,“ konstatovala Dohnalová.

Hlavní úlohou praktických lékařů je prevence, časné zjištění pacientů s diabetem, časná léčba a dobrá spolupráce s diabetologem nebo internistou. Pacienti by se měli o svoji nemoc detailně zajímat a vyptávat se lékařů, co mohou sami pro sebe udělat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *