Pardubice: Rychlejší příjem při infarktu

Jedno z nejmodernějších kardiologických pracovišť v republice mají nyní díky rozsáhlé rekonstrukci Kardiologického centra Agel k dispozici lidé z Pardubického kraje. V areálu Pardubické nemocnice byla v letošním roce postavena nová budova, kde mají zdravotníci a pacienti k dispozici nejmodernější technologie a komfortní prostředí.

„Pacienti u nás mají bez přehánění k dispozici vrchol současně dostupných vyšetřovacích i léčebných technik v koronární medicíně. Jedná se například o moderní rentgenové přístroje s vysokou rozlišovací schopností, vysokofrekvenční ultrazvuk nebo vybavení umožňující 3D rekonstrukce krevního řečiště,“ popsal vedoucí lékař kardiologického centra Ivo Varvařovský.

Hlavním důvodem pro vybudování nových prostor byl vznik druhého katetrizačního sálu, který bude přínosem především pro pacienty. Dva sály se shodnými angiolinkami totiž zvýší bezpečnost výkonů i provozní spolehlivost pracoviště. Díky novému technickému vybavení se centrum dostává na špičku v celé republice.

pardubice

Pohodlí a špičková úroveň

Nové sály také výrazně usnadňují a zrychlují přijímání nemocných s akutním infarktem myokardu. „Sály jsou prostorově i přístrojově špičkově vybaveny pro ošetření i těch nejtěžších forem akutního infarktu,“ potvrdil Varvařovský.

Nové pracoviště výrazně zvýší pohodlí samotných pacientů. V nové budově centra vznikl také denní stacionář, který je stavebně oddělen od nemocničních budov a umožňuje třetině nemocných absolvovat katetrizační vyšetření bez nutnosti hospitalizace, navíc v podmínkách hotelového komfortu. „Zatímco dosud museli být i lidé, kteří podstupovali jednodušší zákrok, hospitalizování minimálně na jednu noc v nemocnici, nyní jsou ještě týž den propuštěni do domácího prostředí. Po zákroku jen několik hodin setrvají ve stacionáři na pozorování, a pokud je vše v pořádku, mohou jít domů,“ vysvětlil Varvařovský.

Nová arytmologická ambulance

Nový kabát dostala také arytmologická ambulance, která byla přestěhována z původních prostor v budově Pardubické nemocnice do komfortního zázemí nové budovy. „Na nově vzniklém pracovišti se chceme věnovat především telemedicíně, což znamená, že v blízké budoucnosti by již pacienti s implantovaným kardiostimulátorem a defibrilátorem nemuseli na kontroly dojíždět mnohdy několik desítek kilometrů, ale pomocí speciálního softwaru dojde k přenosu dat na dálku,“ prozradil plány do budoucna Aleš Havlíček z arytmologické ambulance.

Stavba zbrusu nové budovy kardiologického centra začala letos v lednu. „Zatímco dosud jsme měli k dispozici omezenou plochu přímo v budově Pardubické nemocnice, kde byl umístěn jeden katetrizační sál a velmi stísněné zázemí pro personál, nyní nám slouží nová prostorná budova. Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo i původní oddělení a s novými prostory bylo účelně propojeno spojovacím koridorem,“ uvedl předseda představenstva kardiologického centra Pavel Fojtík.

Celková investice dosáhla 96 miliónů korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *