Předčasně narozené děti sleduje motolská nemocnice pět let

Dětem s diagnózou praematurity (předčasného narození) či jinak kriticky nemocným novorozencům, které se narodily ve fakultní nemocnici v pražském Motole, je v Centru multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží věnována speciální péče. Jejím hlavním cílem je sledování jejich zdravotního stavu a vývoje. Projekt je finančně podpořen grantem Norských fondů a navazuje na předchozí činnost rizikové poradny. 

Po dobu prvního roku života je v trojměsíčních intervalech sledován aktuální zdravotní stav těchto dětí, jejich psychomotorický vývoj, posuzována je rovněž potřeba fyzioterapie, nutnost dalších odborných vyšetření a jiné speciální terapie. Součástí každého vyšetření je cílený rozhovor s rodiči, poskytnutí poradenství v oblasti výživy, životosprávy a očkování. Na jednotlivých vyšetřeních se podílejí specialisté z různých oborů – neonatologové, pediatr a fyzioterapeuti. Další odborná vyšetření zajišťují podle potřeby odborníci příslušných klinik.

Ke kontrole pak přicházejí děti ve věku dvou a pěti let. Při nich pediatr vyhodnocuje dosavadní anamnézu, aktuální zdravotní stav dítěte a vyšetřen je rovněž psychomotorický vývoj. V případě potřeby jsou zavedena další preventivní či terapeutická opatření.

banner-zdraví

„Vyhodnocení zdravotního stavu dítěte a jeho psychomotorického vývoje nám dává možnost vyhodnotit i úspěšnost zdravotní perinatální péče, perspektivu dalšího vývoje a zavést případná opatření sekundární i terciární prevence,“ řekla Martina Kašparová z Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.

Projekt multidisciplinární péče byl zahájen před rokem a potrvá až letošního do 30. dubna, přičemž v tomto období by mělo být sledováno asi dvě stě dětí. Do projektu je zapojeno šest klinik.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *