Reforma psychiatrické péče pokračuje podle plánu

Přední kapacity české psychiatrie a zdravotních pojišťoven se na ministerstvu zdravotnictví zabývaly reformou psychiatrické péče. Chtějí ji pojmout komplexněji a šířeji než jen v souvislosti s jejím financováním prostřednictvím Strukturálních fondů EU.

„Výsledkem schůzky je konstatování, že plátci jsou připraveni aktivně přistoupit ke konkrétním reformním záměrům a plánům, které by měly měnit poměry v české psychiatrii, a podpořit je. Domluvili jsme se, že výsledkem budou konkrétní závazky a konkrétní dlouhodobé záměry v podobě třístranného memoranda, ve kterém budou zastoupeni kromě ministerstva zdravotnictví i odborná psychiatrická společnost a zástupci plátců,“ upřesnil ministr Svatopluk Němeček.

Podle ministra je důležité, aby v Česku zůstaly psychiatrické nemocnice, které se zaměřují na dlouhodobou a následnou péči, a aby v nemocnicích vznikala oddělení akutní psychiatrické péče. Nezbytná je fungující komunitní péče v centrech duševního zdraví a pochopitelně i ambulantní sféra.

Lídrem reformy je odborná psychiatrická společnost, protože jenom ti, kteří se psychiatrickou péčí denně zabývají, mohou mít představu o tom, jak by psychiatrická péče v naší zemi měla vypadat.

Předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP a jeden z garantů reformy Martin Hollý po jednání uvedl, že všechny pracovní skupiny fungují tak, jak je definovala strategie reformy z roku 2013. „Přestává být jen manuálem k čerpání evropských peněz a začíná být o skutečné změně v systému péče o duševně nemocné. Jako aktuální vidím úkol zahájit práci na transformačních plánech psychiatrických nemocnic. V neposlední řadě je zásadní začít pracovat na tvorbě zákona o duševním zdraví,“ uvedl Hollý.

Další z odborných garantů, ředitel Národního ústavu duševního zdraví Cyril Höschl přislíbil ministerstvu i plátcům pomoc ve formě expertní činnosti, která spočívá ve sběru, zpracování a interpretaci dat z pohledu poskytovatelů péče i lékařských, medicínských, psychologických a sociálních potřeb společnosti, které se mění a narůstají a je třeba je reflektovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *