Domácí anděl podporuje telemedicínu

Zavádět telemedicínu do standardních léčebných postupů a umožnit tak pacientům mít svůj zdravotní stav pod neustálým dohledem lékaře, i když budou žít běžným životem v domácím prostředí, takový je cíl Nadačního fondu Domácí anděl.

Mnohočetné studie telemedicíny, které u mnoha tisícovek pacientů ve světě probíhají již od roku 2008, prokázaly snížení úmrtnosti pacientů o 45 procent. Snížení hospitalizace dosahuje dvaceti procent.

Jak potvrdil kardiolog Jaroslav Januška, který se dlouhodobě věnuje využití telemonitoringu při léčbě kardiologických pacientů, sledování přes internet zrychluje diagnostiku některých poruch srdečního rytmu, umožňuje rychlejší úpravu léčby, snižuje počty hospitalizací a návštěv u lékaře. Podobné zkušenosti mají podle něj i kolegové z plicní ambulance či diabetologie.

V diabetologii se již prokázalo zlepšení kompenzace diabetu a ve větší míře se povedlo eliminovat kardiovaskulární rizikové faktory u diabetiků. Způsob vzdálené monitorace stavu pacienta ho zároveň lépe motivuje k dlouhodobému dodržování režimových opatření.  V současné době se ověřují také přínosy vzdáleného monitoring u žen s rizikovým těhotenstvím.

„Posláním nadačního fondu je dostat do povědomí tento moderní způsob zdravotní péče, a umožnit tak rozšíření metody vzdáleného monitoringu mezi co největší počet pacientů,“ uvedla patronka fondu Barbora Šporclová Kodetová.

Nadační fond Domácí anděl podporuje klienty Národního dohledového centra, které spojuje lékaře a pacienty moderními komunikačními nástroji. Do rukou lékařů tak vkládá větší míru jistoty v rozhodnutích, pacientům a jejich blízkým přináší větší míru klidu a bezpečí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *