Elektrokardiografie pomáhá lékařům sto let

Zkratka EKG už sto let znamená elektrokardiografii čili diagnostickou metodu vyšetření srdce. Pomoci měření EKG se získává elektrokardiogram, což je časový záznam EKG křivek. Měření je založeno na zachycování elektrických vzruchů, které procházejí srdcem při jeho aktivitě. Elektromagnetické pole se šíří i na povrch těla, proto je možné elektrodami tuto elektrickou aktivitu zachytit a převést ji do grafu.

Impulsem pro stah jakékoli svalové buňky je v podstatě změna elektrického napětí mezi vnějškem a vnitřkem buňky. To samé platí i pro srdeční sval, jehož buňky musejí navíc pracovat ukázněně a koordinovaně. Prvotní elektrický impuls vzniká ve shluku specializovaných buněk v srdeční síni, odkud je rychlými drahami distribuován do celého srdce tak, aby se srdeční sval koordinovaně stáhnul a co nejefektivněji vypudil krev ze srdečních dutin. Při ochabování srdečního svalu se napětí zase vrací do výchozího stavu.

Měření EKG se rozděluje na klidové EKG a zátěžové EKG. Klidové EKG má zjistit normální aktivitu srdce v době, kdy člověk nevyvíjí žádnou náročnou fyzickou činnost.  Elektrokardiogram zdravého srdce ukazuje růst a pokles vzruchů, neboli různou intenzitu ve stále stejném pořadí. Zdravé srdce totiž na nervové impulsy v klidu odpovídá stále stejnou frekvencí. Proto lze snadno interpretovat klidové EKG. Jednoduše řešeno – průběh křivek je u zdravého srdce v podstatě stejný u všech lidí v určitém věku.

Zátěžové EKG umožňuje získat informace o tom, jak se srdce chová při fyzické námaze, například při běhu na běhacím pásu nebo při šlapání na rotopedu.

banner-zdraví-acai-na všechno

Měření EKG zajišťují přístroje, které se odlišují podle toho, zda jsou využívány například v terénu, v běžné ordinaci nebo na specializované klinice.  Běžný EKG přístroj pro klidové měření zobrazuje záznam na displeji a tiskne jej na běžný papír.

Výsledek vyšetření je k dispozici ihned, potom je na lékaři, aby ho zhodnotil. Může na něm vidět, zda srdce trpí nedostatkem kyslíku, zda pracuje koordinovaně – jestli má správný rytmus, zda má správnou frekvenci (počet stahů za minutu), zda není zvětšené. Některé poruchy srdce se ovšem na EKG nemusí projevit. Patří mezi ně poruchy rytmu, které se vyskytnou jen jednou za čas, nebo pokud srdce začne pracovat nedostatečně až při určité fyzické zátěži. Při podezření na takovou poruchu lékař musí provést některá další vyšetření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *