Špičkový lékař operoval s robotem v Praze

V Centru robotické chirurgie Ústřední vojenské nemocnice v Praze dohlížel na operaci konečníku Amjad Parvaiz. Lékař z bristské Poole Hospital NHS Trust patří ke světové špičce v oblasti robotické resekce střev. Je také zakladatelem a zároveň předsedou Evropské akademie robotické kolorektální chirurgie.

Chirurg Ústřední vojenské nemocnice Daniel Langer uvítal možnost konzultovat některé kroky a drobné nuance během operačního výkonu a čerpat z bohatých Parvaizových zkušeností a rozsáhlé praxe.

Karcinom tlustého střeva a konečníku na postupu

Roboticky asistované operace se provádějí v Centru robotické jedenáct let. Za tu dobu se tam uskutečnilo přes dva tisíce robotických výkonů, nejvíce v Česku. „V loňském roce jsme uskutečnili více než dvě desítky roboticky asistovaných zákroků karcinomu rekta. Dá se předpokládat nárůst počtu těchto výkonů, čísla hovoří jasně. Česko zaujímá v počtu nových případů zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku čelní místo ve světě. Ročně je diagnostikován u téměř devíti tisíc pacientů.

Robotická chirurgie umožňuje operatérovi provádět precizní a přesný výkon i u technicky velmi náročných zákroků v omezeném operačním prostoru, což ve výsledku přináší významné benefity pro pacienty. Ti oceňují šetrnost operce, a tím možnost brzkého návratu k běžnému životu. „Za největší přínos ovšem pacienti považují zachování vysoké kvality života, v mnoha případech bez přítomnosti trvalého vývodu střeva,“ přibližuje situaci v oblasti robotických operací rekta Langer. Pacientka operovaná profesorem Parvaizem byla propuštěna již pátý den po výkonu.

Výhoda robotické operace: přesnost

Na léčbě nádorového onemocnění tlustého střeva a konečníku se podílí specialisté různých odborností. Chirurgická léčba je klíčovou částí. U některých pacientů předchází operační léčbu ozařování, které může být kombinováno s chemoterapií. Léčebný postup u nemocných s rakovinou tlustého střeva a konečníku je posuzován u každého pacienta individuálně v rámci víceoborových indikačních komisí. V břišní chirurgii jsou nyní využívány minimálně invazivní (laparoskopické, robotické) operační postupy i pro onkologická onemocnění. Pro lidský organismus znamenají ve srovnání s klasickou otevřenou chirurgií terapii šetrnější, zkracující dobu léčení a rekonvalescence, snižující pooperační bolesti, respektující kosmetické hledisko a umožňující časnější návrat nemocného do běžného života.

Využitím robotického systému operatér nesporně získává některé výhody v podobě trojrozměrného obrazu v HD kvalitě, možnosti jemných pohybů s významným rozsahem (pro ohebné koncové části robotických nástrojů) i v omezeném prostoru, eliminace přenosu třesu rukou operatéra, který má u operační konzole výhodnější ergonomické podmínky. Při operacích zhoubných nádorů konečníku je využití robotického systému ve stísněném pánevním prostoru výhodné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *