Olomoucké novorozenecké oddělení se dostalo na evropskou špičku

Péče o novorozence ze široké oblasti střední Moravy je opět na výrazně vyšší úrovni. Fakultní nemocnice Olomouc pořídila nové vybavení, které pomáhá při prevenci, diagnostice a včasné léčbě některých onemocnění a zdravotních problémů dětí v raném věku. Zejména předčasně narození novorozenci jsou ohrožováni poruchami srdce, zraku, močového ústrojí nebo například mozkovou obrnou. Díky nové technice a moderním přístupům se ovšem daří toto riziko výrazně snižovat. Do modernizace investovalo zdravotnické zařízení přes osm milionů korun, větší část prostředků byla hrazena z Norských fondů, pětinu nákladů poskytla olomoucká fakultní nemocnice z vlastního rozpočtu.

„Naše novorozenecké oddělení se zcela jistě řadí k české i evropské špičce v oboru a zvláště v péči o předčasně narozené děti se může dlouhodobě pochlubit velmi dobrými výsledky. Personál pracuje na vysoce profesionální úrovni a nové vybavení nyní ještě zvyšuje šance novorozenců po rizikovém porodu na normální život bez zdravotních následků,“ prohlásil Roman Havlík, ředitel olomoucké fakultní nemocnice.

Prevence srdečního selhání

Nemocnice získala moderní ultrazvukový přístroj, který je mnohem citlivější. „Využíváme jej při kontrolách předčasně narozených dětí po propuštění z porodnice, ale i u všech hospitalizovaných novorozenců. Soustředíme se na včasný záchyt vrozených vývojových vad močového traktu, kde můžeme díky léčbě od prvních dnů života dítěte předejít závažným problémům v pozdějším věku. Přístroj nám výrazně pomáhá rovněž v diagnostice vrozených srdečních vad a v prevenci srdečního selhání,“ popsal Lumír Kantor, primář olomouckého novorozeneckého oddělení a také předseda České neonatologické společnosti ČLS JEP.

Jedna ze čtyř v republice

Pouze čtyři novorozenecká pracoviště v zemi jsou vybavena retinokamerou – přístrojem pro velmi citlivé odhalení závažných očních onemocnění u nezralých dětí, a to olomoucké je díky projektu jedním z nich. „Dlouhá léta nás v oboru trápila slepota dětí a těžká porucha zraku vznikající v důsledku jejich nezralosti, použití kyslíku při léčbě v inkubátoru a dalších faktorů. Těmito komplikacemi je ohrožena většina předčasně narozených novorozenců. V Olomouci se nám už v minulých letech podařilo díky včasné diagnostice, operační léčbě a moderním přístupům snížit tyto komplikace na úplné minimum. Nový přístroj nám nyní navíc pomáhá dále zpřesnit nález na očním pozadí a je velmi vhodný k porovnávání vývoje zraku různém časovém období,“ konstatoval Kantor.

Novorozenecké oddělení pořídilo také zařízení pro tlakové mapování, což je zcela ojedinělý přístroj pro sledování polohy dítěte a rozložení tlaku ležícího dítěte na speciální podložce. „Z této tlakové mapy zjistíme, jestli vývoj pohybového aparátu je normální, nebo je potřeba zakročit třeba s pomocí rehabilitační léčby. Zařízení umožňuje velmi časnou diagnostiku potíží jako je například dětská mozková obrna, která patří mezi největší rizika po propuštění nezralých dětí z porodnice. Zařízení pro tlakové mapování využívá naše oddělení pro tento účel jako první v republice,“ vysvětlil Kantor.

Syndrom náhlého úmrtí

Jednou z důležitých aktivit je také vzdělávání rodičů, ale i zdravotníků v oblasti laické i odborné resuscitace, která je prevencí vzniku Syndromu náhlého úmrtí dítěte (SIDS).

„O tomto syndromu mluvíme v případě náhlého a vzhledem k předchozímu stavu neočekávaného úmrtí kojence, u kterého se nepodaří nalézt jinou příčinu. Může být způsoben mnoha faktory a je nejčastější příčinou úmrtí dětí během jejich prvního roku života zejména mezi druhým a čtvrtým měsícem života. Každoročně zemřou na tento syndrom v České republice přibližně dvě desítky dětí,“ upozornil Kantor.

Česko patří k zemím s nejnižší novorozeneckou úmrtností, která se dlouhodobě pohybuje na úrovni 1,3 promile. V Olomouckém kraji pouze 1,0 promile.

banner-zdraví-pivovarské kvasnice

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *