V Jindřichově Hradci se zaměřili na paliativní péči

Pacienti trpící nevyléčitelnou chorobou mohou v jindřichohradecké nemocnici stonat a dožít důstojně. Zaslouží se o to personál nemocnice, který je proškolen v oblasti paliativní péče.

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

„V rámci zavádění koncepce pečování o nevyléčitelně nemocné pacienty jsme zorganizovali pro své zaměstnance kurz paliativní a hospicové péče. Jde o mezinárodní projekt Vzdělávacího konsorcia všeobecných sester pracujících s pacienty v konečné fázi života, jehož prvotním cílem je vzdělávat sestry v péči o umírající nemocné. V průběhu kurzu jsou účastníci seznamováni se specifiky paliativní péče, léčbou bolesti a dalších příznaků pokročilého stadia nevyléčitelného onemocnění, etickými, kulturními, sociálními a duchovními aspekty paliativního přístupu,“ uvedl ředitel nemocnice Miroslav Janovský.

Kurz zvaný ELNEC přispěl k motivaci účastníků starat se o nevyléčitelně nemocné pacienty, s láskou, respektem k jejich jedinečnosti a snahou naplnit poslední dny nadějí a smyslem.

„Vzdělávací projekt byl jedinečný z mnoha pohledů, jednak samotným propojením vzdělávání vlastních zaměstnanců a externích spolupracovníků a dále zapojením sester, lékařů, sociálních pracovníků, duchovních a dalších zájemců o problematiku paliativní a hospicové péče. Účastníci si uvědomili, že někdy není v moci lékaře život pacienta zachránit.  O to větší by pak měla být snaha doprovodit ho k důstojné smrti,“ doplnil Janovský.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *