Lenalidomid úspěšným léčivem

Mezinárodní evropská studie, kterou vedl přednosta I. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marek Trněný, potvrdila účinnost lenalidomidu při léčbě specifického typu nádorového onemocnění krve – lymfomu z plášťových buněk.

„Prokazatelně se zjistilo, že léčba tímto lékem představuje pro nemocného velký přínos. Lenalidomid snižuje riziko progrese či úmrtí o 39 procent proti skupině nemocných léčených standardně,“ uvedl Trněný. Závěry tým publikoval v prestižním odborném časopise Lancet Oncology.

Randomizovaná studie se prováděla po dobu šesti let na skupině 254 nemocných. Výsledky znamenají, že tento imunomodulační lék bude v Evropě registrován pro léčbu nemocných s lymfomem z plášťové zóny.

V Česku se nádorové onemocnění krve řadí na čtvrté až páté místo. Ročně je diagnostikováno téměř čtyři tisíce nových případů, což znamená, že každé dvě hodiny se objeví nový pacient s nádorem vycházejícím z krevních buněk. Jde o velmi různorodá onemocnění. Nejčastějším typem jsou non-Hodgkinovy lymfomy – nádory mízních uzlin a lymfatické tkáně. Pocházejí z jednoho druhu bílých krvinek. Všechny v lidském těle tvoří spolu s mízními uzlinami a ostrůvky lymfocytů všudypřítomnou lymfatickou tkáň, která má za normálních okolností na starosti obranu organismu. Lymfomů existuje mnoho typů a rozdělují se podle různých kritérií.

„Ve srovnání s rokem 1980 je v současné době diagnostikován non-Hodgkinův lymfom u zhruba dva a půlkrát většího počtu nemocných. Nejčastěji se léčí pomocí chemoterapie nebo kombinací chemoterapie a biologické léčby,“ řekl Trněný.

Úmrtnost na tuto diagnózu od roku 2000 klesá právě díky objevům nových léků. Nemocní tak mají větší naději na přežití i vyléčení než před 15 roky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *