Otrava krve zabíjí stovky tisíc lidí ročně i ve vyspělých zemích

Sepse, laicky otrava krve, je hlavní příčinou smrti na jednotkách intenzivní péče. Identifikována je až u 37 procent pacientů JIP. Varující je vysoká mortalita, která se dle evropské studie pohybuje kolem 36 procent a je desátou nejčastější příčinou smrti v USA i v Evropské unii, přičemž každoročně dochází k nárůstu případů sepse.

Consensus Conference v letošním roce nově definovala sepsi jako  životohrožující selhání orgánů, které je způsobeno neadekvátní odpovědí na infekci. Předchozí definice z roku 1992 kladla velký důraz na systémovou zánětlivou odpověď a první vědecká definice z roku 1914 sepsi chápala jako přítomnost ložiska bakteriální infekce v těle, ze kterého se uvolňují bakterie vyvolávající celkovou odpověď.

Projeví se horečkou

Je to tedy systémová reakce organismu na přítomnost infekce, infekční proces v těle, při němž dochází k šíření infekce do krevního řečiště a krví do celého těla, negativní roli může hrát i přestřelená obranná odpověď.

Četněji k sepsi dochází u lidí, jejichž oslabení organismu je dáno věkem (u novorozenců a u seniorů), poruchou imunity (AIDS, nemocní s cukrovkou) náročnějšími operačními zákroky, nehodou – havárií (těžké úrazové stavy, popáleniny), u pacientů s bakteriálním zánětem močových cest (pyelonefritidou) či bakteriálním zápalem plic.

Sepse se obvykle projevuje vysokou horečkou nebo vzácněji výrazným snížením teploty, nízkým krevním tlakem, výrazným zrychlením srdeční akce a frekvence dýchání, velkou únavou až schvácením, a dechovou frekvencí nad 20/minutu. Může nastat zmatenost, mohou být nálezy na kůži, nastat poruchy vědomí, může se objevit i kašel při pneumonii, bolesti zad při infekci močových cest, narušení pohyblivosti trávicího traktu a následné nevolnosti, zvracení i průjem. Dochází také ke zvýšení počtu bílých krvinek (někdy můžeme najít i jejich snížení). Při podezření se odebírají hemokultury – odebrané vzorky krve pacienta se pošlou do mikrobiologické laboratoře ke kultivaci. Do několika dnů tak dá často zjistit přítomnost bakterií v krvi, jejich druh i citlivost na antibiotika.

Septický šok

Septický šok je situace kdy infekce a celková obranná reakce organismu způsobí roztažení cév v těle a tím pokles krevního tlaku. Srdce zareaguje dalším zrychlením tepové frekvence, selhává krevní oběh – ke tkáním se přestane dodávat kyslík a přestanou se z nich odvádět zplodiny – metabolický chaos obvykle naruší srážecí systém v našem těle, může vést ke vzniku krevních sraženin v drobných cévách a naopak ke vzniku krvácivých. Člověk v této fázi nemoci bez lékařské pomoci nevyhnutelně umírá.

Léčba

Léčba se vždy stanovuje na základě stavu pacienta. Mezi nejdůležitější první kroky je okamžité podání širokospektrých antibiotik (nitrožilně) a co nejrychlejší detekce zdroje sepse, aby mohlo dojít k jeho včasnému odstranění (drenáž abscesů, nekretomie, odstranění cizích těles – například žilních katetrů či vyřazení postižené oblasti z funkce (kolostomie). Na základě výsledků kultivace, které bývají k dispozici zpravidla za 48 až 72 hodin, se cílí antibiotická terapie. Pacientův stav je neustále monitorován, zabraňuje se selhání oběhu podáváním infuzí a případně léků stimulujících činnost srdce, při poruchách dýchání je poskytována plicní ventilace.

Septický šok je v řadě případů smrtelný bez ohledu na poskytnutou zdravotní péči, věk pacienta i jeho předchozí zdravotní stav. Ve Spojených státech amerických je zaznamenáno průměrně 900 tisíc případů ročně, ve Velké Británii sto tisíc případů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *