První operace Baha sluchadel na Jižní Moravě

Poprvé byly na konci léta ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně implantovány kostní sluchadla BAHA u dvou pacientů s těžkou poruchou sluchu. Jednalo se o první operace svého druhu v Jihomoravském kraji.

„V prvním případě se jednalo o pacienta s vrozenou poruchou vývoje středouší a zevního zvukovodu, která znemožňovala použití standardního sluchadla pro vzdušní vedení. Druhý pacient trpěl nedoslýchavostí způsobenou oboustranným chronickým středoušním zánětem, u něhož trvalá sekrece uší limitovala použití běžného sluchadla,“ informoval přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Břetislav Gál.

Jedná se o implantační systém, který se skládá z titanového šroubu, který je voperován přímo do kosti za ušním boltcem. Titanový implantát je pomocí spojky skrze kůži propojen s odnímatelným zvukovým procesorem sluchadla. Zvuk, který přichází do zvukového procesoru, je tak přenášen přímo do kosti a kostním vedením do vnitřního ucha.

Hlavním benefitem kostního sluchadla BAHA je fakt, že zvuk ze zevního procesoru „obchází“ přirozenou cestu zvukovodem a středním uchem. BAHA je tak určena zejména pro pacienty, kteří nemohou nosit běžná sluchadla pro vzdušné vedení, nebo jim z různých příčin standardní typ sluchadla nevyhovuje. Jde o pacienty s trvalým výtokem z uší u chronických zánětů zvukovodu a středouší, o pacienty s velmi úzkým či zcela nevyvinutým zvukovodem a u nejrůznějších středoušních onemocnění, která jsou spojena s poruchou sluchu a nejsou vhodná k chirurgickému řešení.

V současné době používá systém BAHA ve světě přes 35 tisíc pacientů. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pacientům s poruchami sluchu a od roku 2012 úspěšně rozvíjí činnost Centra kochleárních implantací.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *