Vysoký krevní tlak: renální denervaci porazí spironolakton

Podávání léku na rezistentní vysoký tlak je účinnější než léčba přerušením nervové tkáně kolem ledvin – katétrová renální denervace (RDN). Přišel na to vědecký tým 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

A výsledek? Rezistentní vysoký krevní tlak je efektivnější léčit lékem spironolaktonem, než využívat destrukce nervové tkáně kolem ledvin.

„Výsledky studie prokázaly, že renální denervace nemá dostačující efekt na pokles krevního tlaku. Potvrdily, že nepatří k běžným způsobům léčby rezistentní hypertenze, ale že součástí terapie pacientů trpících tímto onemocněním by měl být právě spironolakton,“ uvedl Ján Rosa, jeden z řešitelů studie.

Hypertenze patří mezi nejčastější srdečně-cévní onemocnění, které postihuje až čtyřicet procent dospělých. O rezistentním vysokém krevním tlaku se hovoří v případě, kdy se i přes více kombinací léků nedaří snížit krevní tlak na žádané hodnoty. Rezistentní hypertenzí trpí pět až deset procent všech hypertoniků, což je v Česku zhruba 300 tisíc pacientů.

Katetrizační RDN znamená destrukci sympatických nervových pletení v oblasti ledvin pomocí radiofrekvenční energie. Přerušení vláken by mělo způsobit snížení krevního tlaku. Výkon se provádí vpichem přes stehenní tepnu a zavedením katétru do ledvinných tepen. RDN představovala novou naději v léčbě vysokého krevního tlaku, zejména pro pacienty s těžkou rezistencí. Po pilotních projektech z roku 2011 s na první pohled vynikajícími výsledky se tato metoda rozšířila celosvětově a v některých zemích začala být hrazena ze zdravotního pojištění.

banner-zdraví-lomikámen-chanca piedra

Ve studii Prague-15 porovnávali výzkumníci v několika českých hypertenzních centrech RDN s terapií lékem spironolaktonem, jenž se již běžně používá k léčbě rezistentní hypertenze. Celkem bylo do studie zařazeno 106 pacientů a výsledky prokázaly, že spironolakton byl ve snižování krevního tlaku během jednoho roku efektivnější.

Studie svými výsledky přispěla i k tomu, že výrazně dražší léčba – invazivní RDN se nedostala do mezinárodních doporučení pro léčbu hypertenze jako doporučená metoda.

„Katétrová RDN tedy i nadále zůstává metodou experimentální a nepatří k rutinním přístupům v léčbě rezistentního vysokého krevního tlaku,“ dodal Rosa.

Výzkumný tým obdržel za tento výzkum Cenu Bedřicha Hrozného Univerzity Karlovy za tvůrčí počin pro rok 2016 a Ján Rosa navíc získal výroční cenu Discovery Award 2015 v kategorii Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *