Němečkova labutí píseň: elektronizace zdravotnictví

Národní strategii elektronického zdravotnictví na období 2016–2020 schválila vláda, v níž naposledy jako ministr zdravotnictví usedl Svatopluk Němeček. Pacienti získají v budoucnu možnost se z jednoho místa elektronicky objednat k lékaři, elektronicky konzultovat zdravotní potíže, poté si vyzvednout lék na elektronický recept, přičemž lékárník si elektronicky ověří, zda neužívají více léků se stejnou účinnou látkou nebo jim ze zvolené medikace nehrozí jiná rizika.

„Přínosy elektronizace zdravotnictví jsou v zemích, kde se již prosadila, zjevné a nezpochybnitelné. Přináší významné finanční úspory ve spotřebě léčiv, snižuje duplicitu vyšetření, napomáhá zkracovat délku pobytu pacientů v nemocnicích a snižuje frekvenci návštěv v ambulancích. Zlepšuje přístup ke zdravotním službám pro všechny skupiny občanů,“ nastínil Němeček.

Pacient bude moci určit, kdo kromě něj a ošetřujícího lékaře smí do jeho dokumentace nahlížet a v jakém rozsahu, a zároveň bude moci očekávat, že minimálně jeho praktický lékař bude disponovat všemi podstatnými aktuálními informacemi od všech ošetřujících lékařů pacienta, o čemž se bude pacient moci sám snadno přesvědčit. Tím také poklesne potřeba nadměrného opakování a duplikování různých vyšetření. To vše při maximálním respektování soukromí pacienta a v souladu s jeho přáními.

„Nezačínáme na zelené louce. Zdravotnictví je do značné míry elektronizováno, ale dosavadní neexistence jasné strategie působila, že vývoj byl překotný, nekoordinovaný a kvůli tomu máme v provozu mnoho nespolupracujících systémů. Smyslem této strategie je najít cestu, jak tyto izolované ostrovy navést podobným směrem, jak umožnit jejich propojení,“ vysvětlil Němeček.

Národní strategie elektronického zdravotnictví si stanovuje čtyři hlavní cíle:

* Zvýšení zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví a prevenci

* Zvýšení efektivity zdravotnického systému

* Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb

* Vytvoření a rozvoj informační infrastruktury a správa elektronického zdravotnictví

Podstatnou úlohou elektronizace zdravotnictví je i zavádění nástrojů, které zvýší celkovou efektivitu celého zdravotnického systému a podpoří jeho udržitelnost, která je při současném demografickém výhledu ohrožena. Nástroje elektronického zdravotnictví napomáhají zajištění dostupnosti zdravotnických informací, které mohou vést k záchraně života, a to pokud jsou dostupné ve správný čas na správném místě. Řeší i specifickou oblast dostupnosti informací v přeshraničním pohybu občanů a pacientů, interoperabilitu zdravotnických informačních systémů.

„Předkládáme strategii, která nezavádí žádnou povinnost, nic nevynucujeme silou. Jádrem našeho přístupu je nabídnout služby a řešení, které budou pro uživatele tak výhodné, že je sami budou chtít přijmout, protože to pro ně bude přínosné a jejich nepřijetí naopak v dlouhodobém horizontu povede k nekonkurenceschopnosti,“ doplnil Němeček.

Primární zdroje finančních prostředků pro zajištění elektronizace poplynou z ministerstva zdravotnictví, případně z rozpočtů krajů. Důležitá část potřebných financí přijde rovněž z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *