Nová metoda léčby zbytnění prostaty využívá vodní páru

Na výjezdním zasedání newyorské sekce Americké urologické asociace, které se po 19 letech konalo v Praze, přednesl profesor Dalibor Pacík komplexní a aktuální informace z proběhlých studií Water Vapor Energy (WAVE) o nové technologii léčby prostaty, která je v USA nyní již uvedena do klinické praxe.

Pilotní studie, která z významné části probíhala ve dvou fázích na urologické klinice FN Brno, potvrdila předpoklad, že léčba u mužů se zbytněním prostaty provázeným nežádoucími příznaky s močením vede během krátké doby po její aplikaci (asi za dva týdny) k výraznému zlepšení těchto příznaků, vnímané kvality života pacienta a v neposlední řadě zlepšení průtoku moči. Výsledky se ukazují jako trvalé po dobu 24 měsíců.

Po aplikaci sterilní páry do specifické zóny prostaty tato pára téměř okamžitě zaujme preformovaný anatomický prostor. Při přeměně páry ze skupenství plynného zpět ve vodu se uvolní velké množství energie, které prakticky okamžitě způsobí šetrnou denaturaci mezibuněčných membrán s následnou buněčnou smrtí. Teplota nepřevýší 103 °C, nedochází tedy k odpaření vody a následné karbonizaci. Proces ablace je extrémně rychlý a zůstává uvnitř hranic tvořených fasciálními obaly, nepřechází dále na další zóny prostaty.

„Léčba přitom nevyvolává vážné nežádoucí efekty. V oblasti sexuální nebyly pozorovány nežádoucí účinky žádné,“ potvrdil Pacík. Na základě těchto výsledků povolila americká Food Drug Administration multicentrickou pilotní studii na 15 centrech v USA. Na základě jejích výsledků byla tato technologie uvedena do klinické praxe.

„Spočívá v aplikaci sterilní vodní páry do určité zóny prostaty. Zcela zásadní rozdíl od dosavadních technologií spočívá ve zcela rozdílném způsobu přenosu tepelné energie. Zatímco dosavadní technologie jsou spojeny s  konduktivním vedením tepla, nová technologie je spojena s konvektivním vedením tepelné energie,“ uved Pacík.

banner-zdraví-prosvital-na prostatu

„Léčba je rychlá, bezpečná a výsledek jasně předpověditelný. K poškození okolních tkání prostě nedochází,“ prohlásil Pacík. Neméně důležité je podle něj i to, že zcela ostře ohraničená zóna ablace je vlivem přirozených hojivých mechanismů lidského organismu během jednoho až tří měsíců od aplikace energie prakticky kompletně resorbována, bez fibrotizace a karbonizace.

V posledních letech přibývá u mužů s karcinomem prostaty. Nárůst diagnostiky je podle Pacíka nepochybně spojen s lepšími šancemi na detekci v méně pokročilém stadiu. „Analýzy statistik jasně ukázaly, že nárůst výskytu onemocnění byl v nepochybné časové návaznosti na testování prostatického specifického antigenu z krve. Došlo k nárůstu incidence tohoto onemocnění ve stadiu ohraničeném na prostatu, tedy vyléčitelném. Došlo k dramatickému poklesu výskytu onemocnění, které je v době diagnózy v pokročilém a nevyléčitelném stadiu, v řadě zemí došlo také k poklesu mortality,“ uvedl Pacík.

Nárůst diagnostiky nových případů přináší také více nádorů, které nejsou pro ohrožení života. Přesto by měl vyšetření prostaty prodělat každý muž nad padesát let.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *