Opomíjený zabiják – karcinom slinivky břišní

Přes veškerá burcující varování zůstává na okraji vědeckého i veřejného zájmu opomíjený „zabiják“ mezi zhoubnými nádory. Především alarmujícím údajem by měl být fakt, že pětiletá doba přežití nemocných s tímto karcinomem je kolem pěti procent. Přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Luboš Petruželka uvedl, že karcinom slinivky břišní je v současné době čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na maligní nádory. Jen v Evropě dosáhl loni počet úmrtí pacientů s touto diagnózou téměř 105 tisíc lidí. Po roce 2022 pak budou karcinomy slinivky břišní po karcinomu plic druhou nejčastější příčinou úmrtí.

Mezi hlavní rizikové faktory tohoto onemocnění patří vyšší věk (nad 60 let), abúzus tabáku a alkoholu, chronická pankreatitida, obezita a diabetes. Na základě genetických alterací pět až deset procent těchto karcinomů.

Pro lékaře, kteří přicházejí do styku s těmito pacienty, je nevyhnutelná inovace diagnostických a léčebných postupů. Přičemž je velmi důležitou skutečností, že výsledky terapie jsou v podstatě stejné ve všech zemích, které disponují vyspělou lékařskou péčí. V blízké budoucnosti se bohužel neočekává průlomové řešení tohoto problému.

Méně než 2dvě procenta z celkových prostředků na výzkum zhoubných nádorů je použito na výzkum karcinomů slinivky břišní.

Nejdůležitější příčinou krátkého přežití nemocných, po diagnostikování tohoto onkologického onemocnění, je pozdní diagnóza. Medián doby přežití pacientů s pozdně stanovenou diagnózou činí je necelých 5 měsíců. Jistě výstražnou zprávou je, že v dnešní době stále nemáme k dispozici metody pro časné odhalení této zhoubné nemoci a také vývoj účinných léčebných možností zaostává za možnostmi v terapii ostatních maligních nádorů.

Lékařská disciplína, která se zabývá příznaky tohoto maligního onemocnění, je velmi specifická a symptomy nemoci se často projevují pozdě.

Varujícími příznaky jsou:

– bolest v nadbřišku, která často vyzařuje do zad

– neobjasnitelné bolesti zad

– nechutenství a s tím spojený neobvyklý váhový úbytek

– pocity nevolnosti

– projevy neinfekční žloutenky

– změny barvy a konzistence stolice (jílovitá, průjmovitá)

– záněty žil, které se opakují bez zjevného důvodu

– nově vzniklý diabetes mellitus.

Rozvoji choroby mohou předcházet též projevy depresivního syndromu.

banner-zdraví-potravní doplňky

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *