Starosti doléhají na pacienty o Vánocích více než jindy

Vánoce by měly být svátky klidu a rodinné pohody. Ne každý ale může o vánočních svátcích být doma se svými blízkými. V takových případech pak více než kdy jindy přichází smutek a tíživé myšlenky. Své o tom ví i Martina Studýnková (na snímku), nemocniční kaplanka Nemocnice Prostějov, která dochází už třetím rokem za pacienty i během vánočních svátků a právě v tomto období více než jindy vnímá potřebu druhých nebýt sám.

„O Vánocích na pacienty více doléhá pocit osamocenosti, protože vánoční svátky jsou spojené se setkáním v rodinném kruhu. Pacient však nemůže nikoho navštívit, a tak jen očekává, jestli za ním někdo přijde, což může být deprimující,“ popsala Studýnková. Její hlavní snahou je stejně jako v kterémkoliv jiném ročním období přivést pacienty na jiné, pozitivní myšlenky.

„Snažila jsem se před Vánoci vyzdobit nemocniční pokoje větvičkou chvojí a jmelí, z čehož měli pacienti velkou radost. Většinou společně vzpomínáme na to, jak pacient Vánoce slavil doma, jaké byly jeho zvyklosti, a připomínáme si pravý smysl Vánoc. Hromadně pak v nemocnici organizuji ve spolupráci s pěveckým sborem Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově zpívání koled,“ dodává   Studýnková s tím, že podle preferencí nabízí pacientům také čtení životních příběhů nebo Bible. U věřících je samozřejmostí modlitba a zajišťování svátostí podle jejich náboženských zvyklostí.

Návštěvy pacientů vykonává kaplanka i mezi svátky. Přímo na Štědrý den pak byla k dispozici na telefonu. „Pokud je potřeba, může se na mne pacient, příbuzný, nebo zdravotnický personál obrátit kdykoliv,“ tvrdí Studýnková. Pacienti totiž nejsou podle ní zdaleka jediní, kteří potřebují podporu a pochvalu. „Mám radost, když vidím, že se podařilo pacienta zbavit strachu, pochybností, neklidu a naplnit ho novou nadějí. Stejně tak mne ale potěší i to, když se podaří povzbudit ošetřující personál, který má skutečně náročnou práci,“ podotkla Studýnková.

Vánoce v nemocnicích tráví v Česku každoročně tisíce pacientů. Služba kaplanů a kaplanek je dokáže smysluplně zpříjemnit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *