Čelist může nahradit holeň nebo předloktí

Novou metodu pro rekonstrukci defektů v dutině ústní a krku začali používat lékaři oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati. Spočívá v přenosu potřebných tkání z jiné části těla, například předloktí nebo holeně, do oblasti defektu v dutině ústní nebo obličeji a zajištění výživy sešitím cév pod mikroskopem. Zlín se tak zařadil mezi tři klinická pracoviště v Česku, která provádějí takové výkony bez pomoci plastického chirurga, a krajská nemocnice je první nefakultní nemocnicí, která tuto metodu používá.

„Nezřídka se stává, že lékaři stojí před otázkou, zda je možné nádor vyoperovat v bezpečné vzdálenosti do zdravých tkání a vzniklou ránu následně uzavřít. Díky rozšíření spektra operačních výkonů je to nyní možné i v případech, kdy byli lékaři nuceni od chirurgické léčby ustoupit. Tento postup se nejvíce využívá na uzavření defektů po radikálních výkonech, jež jsou nutné při onkologických diagnózách. Za tři měsíce jsme novou metodu použili u pěti pacientů,“ řekl primář Jiří Šimek.

Metoda není podle něho všemocná a pomáhá operovat nádor u pacientů, kde by to jinak nešlo. Tito jsou léčeni ozařováním a chemoterapií a často je tím jejich prognóza statisticky horší.

„Důležitým přínosem nové metody je to, že menší nádory můžeme operovat s větší radikalitou a bez obav, že zanecháme v ráně zbytek nádoru nebo výraznou jizvu, která pacienta doživotně obtěžuje při jídle nebo mluvení,“ doplnil primář.

Příprava k zavedení nové operativy trvala více než rok a netýkala se jen operačního týmu. Nutná byla mezioborová spolupráce.

Četnost nádorů v dutině ústní a krku se i přes rozsáhlou mediální kampaň v laické veřejnosti nesnižuje a efekt léčby nezaznamenal v posledních desetiletích výrazný vzestup. Loni evidovala zlínská nemocnice 1600 pacientů s nádory v dutině ústní a krku a ročně jich zhruba 250 přibude.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *