Na Alzheimera s novou diagnostikou

Novou metodu k diagnostice Alzheimerovy nemoci a jiných příčin ztráty paměti začnou letos v únoru používat lékaři oddělení nukleární medicíny a PET/CT ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati. Spočívá v podání radiofarmaka Vizamyl dospělým, kteří trpí problémy s pamětí. Zlínská nemocnice je jedním z prvních pracovišť v Česku, které bude novou metodu používat.

„Vizamyl obsahující léčivou látku flutemetamol se podává pacientům nitrožilně ještě před snímkováním mozku, kterému se říká pozitronová emisní tomografie, tedy PET. Toto zobrazení nám může spolu s dalšími testy funkce mozku pomoci určit, zda jsou nebo nejsou v mozku beta-amyloidní plaky. Ty bývají přítomny v mozku právě u lidí s demencí, jako je Alzheimerova choroba,“ vysvětlil primář oddělení nukleární medicíny Jaromír Bernátek.

Vizamyl patří do skupiny léků nazývaných radiofarmaka a při jeho použití je pacient vystaven malému množství radioaktivity. Pacient je vyšetřován v tunelu (na snímku), v němž snímkování trvá 20–30 minut. Celková doba vyšetření od příchodu na pracoviště do odchodu z něho je zhruba 120 minut.

pet-ct-zlin

„Klinický přínos této procedury vyváží riziko expozice malého množství záření. Vyšetření s použitím Vizamylu je v současnosti jediná metoda, která dokáže Alzheimerovu nemoc přímo předpovědět. Předpokládáme, že ročně novou metodou vyšetříme kolem padesáti pacientů,“ řekl primář.

Jinou metodou nukleární medicíny lze podle něho zachytit spíše jiné typy demence. Podezření na Alzheimerovu chorobu lze vyjádřit pouze na podkladě speciálního vyšetření a ve Zlíně jím bývá detekováno přibližně 15 pacientů ročně.

Při prokázání Alzheimerovy choroby patří následná léčba do rukou neurologa nebo psychiatra. Zatím však není příliš úspěšná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *