Ostravský CyberKnife začal léčit oční nádory

Po světovém prvenství v léčbě srdeční arytmie prostřednictvím CyberKnifu udělil patentový úřad United States Patent and Trademark Office pracovišti ve Fakultní nemocnici Ostrava celosvětově platný patent, jenž má obrovský význam pro léčbu očních nádorů.

„Při léčbě nádorů kybernetickým nožem v jiných lokalitách, než je oko, používáme kontrastní značky. Jde o zlatá zrna, která aplikujeme například do prostaty, jater, slinivky, abychom dosáhli co nejpřesnějšího výsledku. Bylo evidentní, že stejný postup by značně zjednodušil a zkvalitnil i léčbu melanomu oka, kde by ovšem zavedení zlatých zrn bylo nanejvýš obtížné a riskantní. A tak vznikl nápad aplikovat do oka čočku obsahující kontrastní zrna,“ objasnil zrod unikátní myšlenky Jakub Cvek, zástupce přednosty onkologické kliniky ostravské nemocnice. Je původcem patentu společně s Tomášem Ocelkou z technologické a výzkumné společnosti E&H Services.

Milimetrová přesnost

Ostravská klinika je jedním ze tří center v republice, jež se léčbou nitroočních melanomů zabývají. Nitrooční melanomy patří k relativně vzácným diagnózám. Jde zhruba o 65 případů ročně v celé republice, přičemž prostřednictvím CyberKnifu je léčena asi čtvrtina pacientů. Pozitivní je, že pokud je toto onemocnění správně léčeno, má výbornou prognózu – šance na vyléčení nádoru je až 85 procent.

Neinvazivní CyberKnife takovou léčbu umožňuje. „Díky čočce s implantovanými zlatými zrny přístroj zacílí melanom s milimetrovou přesností. To je u tak citlivého orgánu, jakým oko je, nadmíru důležité,“ zdůraznil David Feltl, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava a zároveň přednosta onkologické kliniky.

Podstatné je podle něj i to, že nejde o léčbu zaměřenou pouze na prodlužení života pacienta o několik měsíců, ale o metodu, která vede k vyléčení a jejímž bonusem je vysoká kvalita života i zraku.

Světová prvenství

Vynálezu s názvem Metody a zařízení pro stereotaktickou radiochirurgii předcházela zhruba dvouletá přípravná vývojová fáze. „Tu se nám do vítězného finále podařilo dotáhnout i díky excelentní spolupráci s oddělením vědy a výzkumu Fakultní nemocnice Ostrava,“ podotýká autor patentu Cvek a dodal, že metoda je také mnohem šetrnější, než doposud používané postupy, při nichž se navíc nedaří zcela eliminovat pohyb oka.

„Čočka se zlatými zrny umožňuje kybernetickému noži akceptovat pohyb oka stejně jako v případech, kdy se nám díky zlatým zrnům daří přesně zacílit přístroj na nádory v těle dýchajícího člověka,“ vysvětlil Cvek.

Ostravský CyberKnifu má na kontě nejvíce léčených pacientů během pěti let provozu ve srovnání s ostatními světovými pracovišti. „Podařilo se nám to, co jsme si při jeho zakoupení v roce 2010 předsevzali. Přístroj je maximálně využíván a je dostupný lidem z celé republiky. Fakultní nemocnice Ostrava je dnes lídrem na poli stereotaktické radiochirurgie a díky našim zkušenostem s výjimečnými diagnózami se CyberKnife stává akademickým pracovištěm, jehož odborníci se věnují výzkumu, publikují v uznávaných odborných časopisech a přednášejí po celém světě,“ zdůraznil ředitel Feltl.

banner-zdraví-vitamin A

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *