Olomoucká fakultní nemocnice rozšířila svou rehabilitaci

Pacienti po cévní mozkové příhodě, po těžkých autonehodách, po závažných úrazech nebo po operacích velkých kloubů potřebují intenzivní rehabilitační péči, která pro ně znamená naději na návrat do běžného života. Olomoucká fakultní nemocnice proto rozšířila lůžkovou část oddělení rehabilitace, jejíž kapacita je nyní o padesát procent větší.

Nemocnice tak může nabídnout intenzivnější a dlouhodobější rehabilitační péči, která je základem pro výraznější efekt léčby. Do úprav oddělení nemocnice investovala 2,5 milionu korun z vlastních zdrojů.

„Oddělení rehabilitace je důležitou součástí našeho Komplexního cerebrovaskulárního centra. Ročně jím projde více než osm set nemocných s cévní mozkovou příhodou, což je závažné onemocnění, které je nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Nejen u těchto nemocných, ale i stovek dalších pacientů po úrazech nebo velkých operacích sehrává intenzivní rehabilitace významnou roli pro jejich samostatnost, soběstačnost a pro návrat k běžnému životu. Navýšení lůžkové kapacity našeho oddělení je právě pro ně dobrou zprávou,“ uvedl ředitel fakultní nemocnice Roman Havlík.

Komplexních cerebrovaskulárních center je v Česku deset a jsou soustředěna do největších nemocnic v jednotlivých krajích. Charakteristická je pro ně mezioborová spolupráce v péči o pacienty po cévních mozkových příhodách, na které se podílejí neurologové, neurochirurgové, intervenční radiologové a samozřejmě také specialisté v rehabilitační péči.

„Tito nemocní tvoří přibližně polovinu všech pacientů, kteří projdou naším oddělením. Rehabilitaci u nich zahajujeme už druhý den po cévní mozkové příhodě a zůstávají v naší péči v průměru měsíc, ale v některých případech i více než čtvrt roku. Zásadní je nemocné intenzivně a systematicky rehabilitovat především v prvních týdnech po vzniku onemocnění. Tehdy je potenciál poškozeného mozku pro úpravu hybnosti i ostatních funkcí největší. Je to využití takzvaného fenoménu neuroplasticity, schopnosti adaptovat se. Později už se ztráta hybnosti a dalších funkcí těla obnoví jen stěží,“ popsal primář oddělení rehabilitace Alois Krobot.

Navýšení lůžkové kapacity rehabilitačního oddělení přinese podle jeho slov zlepšení péče o tyto i další pacienty, kterým se pracoviště věnuje. „Z původních osmadvaceti lůžek jich nyní díky úpravám oddělení

máme k dispozici dvaačtyřicet. To nám poskytuje větší fyzický i časový prostor pro intenzivnější a dlouhodobější rehabilitaci pacientů a tím se otevírá prostor pro lepší efekt naší léčby,“ dodal primář Krobot.

Fakultní nemocnice Olomouc nabízí rehabilitaci v nadregionálním rozsahu. Poskytuje intenzivní a ucelenou vícestupňovou akutní rehabilitaci u všech nemocných, u kterých je tato léčba zásadní a racionální formou celkové zdravotní péče. Bezprostředně navazuje na výsledky především v neurologii, ale i traumatologii, ortopedii, neurochirurgii a cévní chirurgii, a stejně tak v chirurgických oborech.

K zásadním prioritám pracoviště patří včasná rehabilitace nemocných po cévní mozkové příhodě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *