Transplantace krvetvorných buněk léčila v Olomouci přes 1200 lidí

Před dvaceti lety byla v Olomouci provedena první transplantace krvetvorných kmenových buněk. Pacientka dodnes žije.

První transplantace provedl v roce 1997 více než pět let pečlivě sestavovaný mladý a ambiciózní tým lékařů, zdravotních sester a laboratorních pracovníků vedený prvním přednostou kliniky a předním českým hematologem Karlem Indrákem. Tehdy nově vybudované transplantační pracoviště Hemato-onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého bylo nejmodernějším v Česku.

„Nejprve jsme transplantovali nemocné se zhoubnými nádory lymfatických uzlin a s mnohočetným myelomem. Šlo o takzvané autologní transplantace, při nichž jsou pacienti sami sobě dárci krvetvorných buněk. V roce 1997 jsme jich provedli dvacet jedna a první transplantovaná nemocná stále žije. V roce 2000 jsme zahájili program příbuzenských alogenních transplantací používajících většinou krvetvorné buňky od sourozenců pacienta. Od roku 2004 provádíme také alogenní transplantace od nepříbuzných dobrovolných dárců z registrů dárců kostní dřeně,“ popsal Edgar Faber, vedoucí transplantačního centra a zástupce přednosty hemato-onkologické kliniky.

Nemocným jsou při transplantaci předány krvetvorné kmenové buňky, které nahrazují poškozenou nebo zhoubně změněnou krvetvorbu. Nejde přitom o klasickou chirurgickou operaci. Krvetvorné buňky, neboli štěp, se dnes nejčastěji získávají z periferní krve dárce a podávají se přímo do krve nemocného prostřednictvím centrálního žilního katetru podobně jako například při transfúzi. Na rozdíl od transplantací orgánů se společně s krvetvornými buňkami po intenzivní cytostatické přípravě přenáší také imunitní systém dárce, což v potransplantačním období vyžaduje sofistikovanou péči o nemocné v izolaci na transplantační jednotce.

Olomoucká klinika patří mezi pět pracovišť v Česku, která provádějí autologní i alogenní transplantace. K letošnímu březnu je zde podstoupilo celkem 1216 nemocných z Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.

„Indikací k transplantaci jsou nemoci krvetvorby, které jsou pro tuto léčbu vhodné podle evropských i českých doporučení – akutní a chronické leukemie, myelodysplastický syndrom, útlumy krvetvorby, osteomyelofibróza, maligní lymfomy a mnohočetný myelom,“ uvedl Faber.

Dvacátému výročí transplantačního programu v Olomouci byl věnován přednáškový večer Spolku lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně a doplnil jej nábor dárců kostní dřeně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *