Žiješ srdcem

Lidské srdce přečerpá za minutu zhruba pět litrů krve v 70 tepech.  Kardiovaskulární onemocnění je však se 47 procenty na prvním místě v příčinách všech úmrtí v Česku. V roce 2015 v jejich důsledku zemřelo šedesát tisíc lidí – z toho 27 tisíc na ischemickou chorobu srdeční a deset tisíc na cévní mozkovou příhodu.

Kardiovaskulární onemocnění jsou zrádná tím, že nejsou vidět, ani nebolí. Projeví se až v okamžiku, kdy je již „příliš pozdě“, což lidé často netuší. Je proto důležité věnovat dostatečnou pozornost preventivním opatřením – zdravému životnímu stylu a preventivním prohlídkám. Díky tomu lze snížit riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění a jejich komplikací.

Kampaní Žiješ srdcem chce nezisková organizace Loono naučit lidi, jak na to správně jít a zachránit život nejen sobě, ale i lidem ve svém okolí. „Srdce má každý z nás, díky němu žijeme a prožíváme veškeré naše radosti i starosti. Nesáhneme si na něj, pečovat o ně ale lze,“ řekla za Loono jeho zakladatelka Kateřina Vacková, studentka 6. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Cílem je vzdělat širokou veřejnost v prevenci a včasné diagnostice kardiovaskulárních onemocnění. To vše laicky srozumitelnou, nezastrašující komunikací, která osloví i mladou generaci.

Kampaň Žiješ srdcem zaštítila 1. lékařská fakulta Univerzity K arlovy. Podle jejího děkana Aleksiho Šeda je důležité, že mladí lidé už během studia medicíny dělají něco navíc a snaží se propagovat prevenci a zdravý životní styl. „Může to napovědět, že se stanou dobrými lékaři. A navíc mladí nejlépe osloví své vrstevníky,“ uvedl děkan.

Loono připravuje i výstavu, pro niž přední čeští designéři vytvoří díla inspirovaná tématem srdce. Výstava bude hlavním charitativním projektem Designbloku na konci října, během listopadu pak bude k vidění v pražské Galerii DSC a v dalších městech. Výstavu doprovodí „srdcařské“ workshopy a přednášky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *