Nádor v prsu pozná i magnetická rezonance

Magnetickou rezonanci – přístroj, který pomáhá diagnostikovat různé novotvary v těle pacientů, využívá písecká nemocnice také k vyšetřování nádorů v prsech. Magnetická rezonance je v Nemocnici Písek už devět let součástí radiologického oddělení a doplňuje klasický rentgen, ultrazvuk, mamografii, angiografii, CT denzitometrii a další metody.

Přístroj písecká nemocnice zakoupila za zhruba dvacet milionů korun zejména pro činnost oddělení ortopedie, neurologie a mamografie.

„Magnetickou rezonanci využíváme pro zpřesnění hodnocení již diagnostikovaného karcinomu prsu a stanovení případného více ložiskového postižení, eventuálně i postižení druhostranného prsu. Ženy na tomto přístroji vyšetřujeme také tehdy, pokud máme nejasnosti v nálezu v mamografickém nebo v sonografickém obraze. Cílem přitom není jednoznačné rozlišení zhoubné či nezhoubné povahy léze, ale spíše potvrzení nebo vyloučení nutnosti biopsie ložiska. V dalších případech nám pomáhá s hodnocením efektu chemoterapie podané před operačním zákrokem, nebo s hledáním ložiska v prsu při nálezu metastáz v podpažních uzlinách, kdy jsou mamografie a sonografie negativní. Magnetická rezonance je také důležitá při hodnocení po léčbě tumoru prsu a sledování žen s vysokým rizikem karcinomu prsu. U žen s prsními implantáty pak pomáhá hodnotit jejich celistvost,“ uvedl vedoucí magnetické rezonance v Písku Jiří Duda.

Pacientka absolvuje vyšetření vleže na břiše, uložena na prsní cívku. Prsy jsou volně ve svislé poloze, minimalizují se pohybové artefakty z dýchacích pohybů. Do žíly předloktí je aplikována kanylou kontrastní látka. Právě díky ní mohou lékaři vidět změny v těle. Vyšetření s přípravou trvá přibližně 30 minut. Jejich četnost v čase díky existujícímu mamografickému centru v nemocnici přibývá.

Hodnotí se velikost, tvar, okraje, změna okolí, sycení struktur a následně se obraz zařazuje na hodnotící škály od 0 (negativní) po stupeň 5 (maligní neboli zhoubný). Hodnotí se i vzhled a velikost zobrazených uzlin podpaží.

„Magnetickou rezonanci využíváme také k vyloučení víceložiskového postižení či skrytého druhostranného tumoru. Méně častěji pak pro zpřesnění diagnosy. Díky dokonalému tkáňovému kontrastu, je metoda vysoce citlivá v záchytu ložisek. A v mnoha případech vede k modifikaci původně předpokládané strategie léčby,“ upřesnil Duda.

Kromě urgentních případů čekají pacientky na vyšetření přibližně 2,5 měsíce, což je podobné také u rutinních vyšetření kloubů, páteře či mozku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *