Francouzské ocenění si vysloužila lékařka zkoumající onemocnění zrakového nervu

Postgraduální studentka oboru biochemie a patobiochemie Hana Kolářová se v týmu dalších lékařů vědců věnuje problematice mitochondriálních neuropatií optiku. Jde o onemocnění, které způsobuje postupnou ztrátu zraku a často končí až slepotou.

Zkoumá dědičná onemocnění zrakového nervu, zajímá jí, proč lidé ztrácejí zrak a snaží se je včas léčit. Za svoji výzkumnou práci získala Hana Kolářová z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Cenu Alberta Schweitzera. Dokonce 1. místo.

„Naším cílem je vyhledávat pacienty v časných fázích onemocnění, u nichž má zahájení terapie největší efekt na zlepšení zrakových funkcí,“ říká mladá lékařka.

Podle děkana Aleksi Šeda práce Hany Kolářové zároveň dokládá, že postgraduální výzkum není žádný uměle vytvářený problém, aby měli vědci o čem bádat, ale velmi konkrétní medicínská problematika s reálným pozitivním dopadem do praxe a na pacienty.

Hana Kolářová stála také společně s lékaři Oční kliniky u zrodu Národního centra pro pacienty s mitochondriálními neuropatiemi optiku, kde se lidé s tímto typem poškození zraku léčí.

„Pacienti jsou k nám odesíláni ze spádových očních a neurologických pracovišť a podstupují soubor neurooftalmologických a metabolických vyšetření za účelem časné diagnostiky, genetického poradenství a terapie. Nedílnou součástí centra jsou výzkumné aktivity, na kterých pracujeme v Laboratoři pro studium mitochondriálních onemocnění,“ doplnila oceněná lékařka.

Nyní se ve své výzkumné práci soustředí na jedno z nejčastějších mitochondriálních onemocnění – Leberovu hereditární neuropatii optiku, neboli syndrom LHON. U malé části pacientů s LHON může nemoc kromě ztráty zraku rozvinout i další, především neurologické symptomy, které jsou v klinické praxi často opomíjeny.

Do budoucna chce Hana Kolářová pokračovat v biochemickém a molekulárně-genetickém zkoumání nejen nemocných, ale také zdravých lidí, jejichž nemoc se zatím neprojevila. Mladá vědkyně si od své další výzkumné práce slibuje, že díky zkoumání pacientů a jejich tkání pomůže odhalit rizikové faktory, které mohou oční onemocnění spouštět. Jak říká, studium dědičných poruch metabolismu je její velkou vášní.

Soutěž o Cenu Alberta Schweitzera pro české studenty lékařských oborů vyhlašuje Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Pierre Fabre Médicament. Ocenění mladí vědci mají kromě finanční odměny také možnost vycestovat na měsíční stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

One Response to Francouzské ocenění si vysloužila lékařka zkoumající onemocnění zrakového nervu

 1. N. Matulová napsal:

  Dobrý den.
  Potřebuji urychleně mluvit s Mudr. Hanou Kolářovou. Včera jsem náhodou vyslechla na ČT 2 v pořadu Martiny Kociánové v „Host do domu“ rozhovor mezi těmito dvěma ženami. Vše jsem si zapisovala na papír- týká se to mé vnučky. Má stejné potíže- ostatní jsem si našla dnes na internetu. Další podrobnou rodinnou anamnézu sdělím už jen Mudr. Kolářové. Vzhledem k tomu, že Mudr. Kolářová pojede v listopadu na stáž do Francie- žádám a prosím velmi úporně a upřimně o urychlený kontakt na Národní centrum pro pacienty s Mitochondriálními neuropatiemi Optiku.
  Nebo o přímý a urychlený kontakt na Mudr.Kolářovou nebo paní Martinu Kociánovou
  Děkuji- zachráníte tím vnučce zrak.
  N. Matulová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *