Nebezpečná mísa a skleničky

Plastovou mísu z řetězce Billa a skleničky prodávané přerovskou firmou označilo ministerstvo zdravotnictví za nebezpečné výrobky.

Plastová mísa o průměru 24 centimetrů nesplňuje požadavek závazných právních předpisů o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Distributorem byla společnost Koopman International Prague, prodejcem Billa.

„Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 33,61 a 32,51 mg/kg simulantu, což je dvojnásobek proti normě,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Eva Gottvaldová.

Formaldehyd vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice, dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Podobně závadná je i sada šesti skleniček, které na český trh uvedla firma  Atensana z Prahy a prodávala jej přerovská firma Ba Ha Nguyen.

Z okraje pro pití se však uvolňuje kadmium v množství 0,8 mg na předmět a olovo v množství 9,4 mg na předmět. Výrobek tak nesplňuje požadavky závazných evropských předpisů a nařízení.

„Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto odlivky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav,“ upozornila Gottwaldová.

U dospělých se trávicím ústrojím vstřebává až deset procent přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na čtyřicet procent. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů – ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *