Potíže s močením a inkontinenci řeší neurostimulátor

Lidé trpící poruchami močení, nebo nekontrolovatelnými samovolnými úniky moči mají novou naději. Lékaři ve Fakultní nemocnici v Motole totiž začali jako první v Česku využívat unikátní terapii, která prostřednictvím implantovaného neurostimulátoru a elektrických impulsů obnovuje normální funkci močového ústrojí.

Poruchy močení jsou poměrně rozšířeným problémem, s nímž se musí každodenně potýkat řada mužů i žen. „Hlavním úkolem močového měchýře je shromažďování a vylučování moči z organismu. Správnou funkci zajišťují centra v míše a mozku. Pokud komunikace měchýře s nervovým systémem neprobíhá správně, projeví se to buď sníženou aktivitou měchýře s obtížným vyprazdňováním, nebo naopak zvýšenou aktivitou, kdy pacient močí často, překotně a kdy dochází i k nekontrolovatelným únikům moči,“ vysvětlil Marek Babjuk, přednosta Urologické kliniky FN Motol.

Vedle fyzických obtíží má onemocnění negativní dopad i na psychiku pacienta. „Dochází k vážnému poškození sebevědomí, společenského života a partnerských vztahů. Lidé trpící problémy s močením se za svůj stav stydí a často je trápí i nepřijatelná hygienická situace. Cítí se tak absolutně vyřazeni ze společnosti a v neustálém strachu ze ztrapnění se izolují doma,“ řekl Babjuk.

Naději na návrat do plnohodnotného života pacientům nyní poskytuje nejmodernější metoda léčby – sakrální neuromodulace. Unikátní terapie spočívá v implantaci malého neurostimulátoru do pánevní oblasti. Zde přístroj prostřednictvím elektrod vysílá jemné elektrické impulsy stimulující sakrálních nervy. To pomáhá obnovit funkci močového měchýře a močových cest. Metoda je účinná i u pacientů, kterým selhaly předchozí klasické a medikamentózní způsoby léčby. Technologie je kromě léčby poruch močení a kontinence moči vhodná i pro léčbu fekální inkontinence.

Implantace neurostimulátoru a jeho propojení se sakrálními nervy probíhá v lokální nebo celkové anestezii a operace netrvá déle než hodinu. Jedná se o miniinvazivní zákrok, který pro pacienty představuje jen minimální zátěž.

„U nemocných s poruchou vyprazdňování měchýře nejsou k dispozici léky pro zvýšení jeho aktivity a pacienti jsou odkázání na vyprazdňování měchýře cévkou. U nemocných se hyperaktivitou měchýře máme k dispozici léky, které překotné vyprazdňování měchýře brzdí, ale stále je velká skupina pacientů, u kterých nejsou tyto léky efektivní, nebo je netolerují,“ uvedl lékař Michal Rejchrt z urologické kliniky. Oběma skupinám těchto nemocných lze podle něj nabídnout implantaci stimulátoru, jehož činnost se nastavuje pomocí programátoru na dálku.

U pacientů musí být předem vyloučena neurologická příčina onemocnění a porucha vyprazdňování měchýře na podkladě mechanické překážky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *