V IKEM transplantovali játra kojenci

Lékaři v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) úspěšně transplantovali játra nejmladšímu pacientovi v historii – čtyřměsíčnímu kojenci, který vážil pouhé 4 kilogramy. Náročná operace byla nutná kvůli vrozené vadě žlučových cest. Lékaři se díky nízkému věku kojence museli potýkat s řadou nestandardních postupů.

Historicky první transplantaci jater u nejmladšího pacienta provedl 13. dubna tým lékařů IKEM pod vedením zástupce přednosty Kliniky transplantační chirurgie Libora Janouška. Miminko trpělo biliární atrézií, tedy se mu nevyvinuly žlučové cesty, což je ohrožovalo na životě selháním jater. Operační výkon trval přes pět hodin a pro operatéry i anesteziology byl náročný, zejména s ohledem na věk a velikost pacienta.

„Transplantaci jsme udělali metodou splitu jater. Zvolili jsme tento postup, protože tak malý štěp bychom jinak pravděpodobně nezajistili. Operace byla neobvyklá i z toho důvodu, že jsme také museli vytvořit nové cévní zásobení pro játra,“ uvedl zástupce přednosty Kliniky transplantační chirurgie Libor Janoušek.

Operační výkon proběl bez komplikací, nicméně byl nesmírně náročný, protože kojenec měl nezralý organismus. Velikosti všech cévních a žlučových struktur jsou u takto malých dětí v řádech milimetrů. V současné době, čtvrt roku od zákroku, se operované dítě vyvíjí stejně jako ostatní vrstevníci a nemusí ani držet žádnou speciální dietu.

Program transplantace jater u dětských pacientů byl v IKEM zahájen v roce 1995. Příjemcem tehdy byla 16letá pacientka s fulminantním jaterním selháním při Wilsonově chorobě. Nejčastěji se v Institutu transplantují játra u dětí s vrozenou vadou vývoje žlučových cest, dlouhodobé přežití je 80 procent.

Klinika transplantační chirurgie IKEM je nejen největším pracovištěm v Česku, ale zároveň jediným centrem, které nabízí kompletní spektrum typů operačních výkonů. Lékařské týmy zde tedy provádějí transplantaci jater u dětí, celých jater, části jater (parciální štěp jater), nebo části jater od žijícího dárce. Před čtyřmi lety se začala provádět také auxiliární transplantace jater, kdy je část vlastních jater pacienta ponechána a játra jsou transplantována na přechodnou dobu do regenerace vlastních jater.

Program transplantace jater se rozvinul natolik, že je to druhá nejčastěji prováděná transplantace v IKEM. „Možnosti léčby se posunuly dopředu, ale stále se jedná o život zachraňující výkon, který v současné době nemá žádnou jinou léčebnou alternativu. Rozlišujeme mezi pacienty, kteří potřebují transplantaci urgentně, protože jejich játra selhala, a mezi pacienty, kteří trpí chronickým onemocněním. Byť se jedná o velmi složitý operační výkon, tak většina pacientů se po zákroku vrátí k zcela běžnému životu. Díky novým technikám se daří zvyšovat počet transplantací, a tedy i zachráněných životů,“ podotkl přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiří Froněk.

Za uplynulých 22 let provedli lékaři v IKEM 1484 transplantací jater, z toho bylo 113 dětských pacientů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *