Kombinovaný test šetrně odhalí genetiku plodu

Jde o jednočetné nebo vícečetné těhotenství, je plod v pořádku a jak starý přesně je? Na to všechno dokážou ženám téměř v počátku jejich těhotenství odpovědět nově lékaři šumperské nemocnice díky kombinovanému prvotrimestriálnímu screeningu. Vyšetření je spolehlivé a odborníci jsou díky němu schopni odhalit případné vady plodu až v devadesáti pěti procentech případů.

Kombinovaný test se provádí v prvním trimestru. Pomáhá ženám zejména po psychické stránce, budoucí maminky se díky němu dozví, že je všechno v pořádku.

„Kombinovaný prvotrimestriální screening provádíme mezi jedenáctým a třináctým týdnem. Jedná se o kombinaci ultrazvukového vyšetření, věku ženy a laboratorní analýzy krve matky,“ popisala lékařka Michaela Černá Krpcová. „Ultrazvukovým vyšetřením ověříme životaschopnost plodu, jeho stáří i to, zda jde o jednočetné nebo vícečetné těhotenství. Kromě toho s jeho pomocí zjistíme, jak se plod vyvíjí a zda není postižen nějakou vrozenou vývojovou vadou,“ objasnila lékařka. Vyšetření může provádět pouze erudovaný lékař, který získal certifikáty FMF (Fetal Medicine Foundation) v Londýně. Takový odborník je navíc každý rok kontrolován nadací FMF, aby měla kvalita vyšetření trvale vysokou úroveň.

Ultrazvukové vyšetření podstupují těhotné ženy mezi 11. a 14. týdnem těhotenství. O něco dříve, zhruba mezi 9. až 10. týdnem těhotenství dochází k odběru krevního vzorku, ze kterého se stanoví hladina těhotenských hormonů, které mohou signalizovat některé těhotenské komplikace.

Pokud v rámci screeningového vyšetření lékaři diagnostikují pozitivní nález, doporučí ženám podstoupit takzvané invazivní vyšetření, přesněji amniocentézu či odběr choriových klků na specializovaném pracovišti. Toto vyšetření DNA plodu, neboli stanovení karyotypu, spolehlivě potvrdí nebo vyloučí chromozomální vadu. Výsledky analýzy DNA nejběžnějších vad jsou přitom k dispozici do dvou až tří dnů.

„Kombinovaný screening v prvním trimestru obecně přináší vysoký záchyt vad plodu a jeho absolvování doporučuje také Česká gynekologicko-porodnická společnosti,“ dodala Černá Krpcová.

Jednou z nejčastějších chromozomálních vad plodu, které může prvotrimestriální screening odhalit, je Downův syndrom. Onemocnění způsobené chromozomální odchylkou, jejímž výsledkem je takzvaná trizomie 21. chromozomu. Zatímco zdravý člověk má dva 21. chromozomy, postižený tímto syndromem má tři. Lidé s Downovým syndromem mají mentální postižení, ale i řadu zdravotních problémů. Onemocnění se vyskytuje přibližně u jednoho narozeného dítěte ze 700 až 1000. Riziko porodu dítěte s touto vadou roste s věkem matky. Vyloučit podezření může právě až specializované vyšetření.

Kombinovaný test sice není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, přesto na něj většina zdravotních pojišťoven přispívá v průměru tisíci korunami.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *