V lese léčí i balzamické silice

Na lesní vzduch, který formou přirozených inhalací může posloužit návštěvníkům k relaxaci, rehabilitaci a do určité míry i k léčbě dýchacího systému, se v posledních dvou letech soustřeďují organizátoři programu GEOMED (geo-medicina). Projekt, který má podporu odborníků se zabývá souvislostmi mezi medicínou a léčivou silou přírody.

„Léta osvědčená klimatická léčebna Hrudkov u Vyššího Brodu je příkladem místa, kde jsme v lesním vzduchu naměřili dostatečné koncentrace balzamických silic umožňujících smysluplné přirozené inhalace při procházkách a dalších pohybových aktivitách,“ uvedl vedoucí Pracoviště klinické farmakologie českobudějovické nemocnice Petr Petr.

„Ve snaze nalézt podklady pro vyhodnocení vlivu takovýchto aktivit na člověka jsme vytypovali další lokality v našem kraji. Jde o Letní dětský tábor Slavkov nad Větřním, který provozuje Nemocnice České Budějovice a její odborová organizace, a Dvůr Kozinec ve vlastnictví Cisterciáckého kláštera Vyšší Brod, jenž se nachází přes údolí Vltavy prakticky naproti Hrudkovu,“ doplnil lékař.

Tato místa spolutvůrci GEOMEDU nazývají „malým Hrudkovem“. U 37 osob změřil ukazatele alergického zánětu před a po čtrnáctidenním rekreačním pobytu. „S radostí shledáváme, že tyto ukazatele se u sledované skupiny snížily o téměř třicet procent vstupních hodnot,“ upozornil Petr Petr.

Primářka Léčebny tuberkulózy a respiračních onemocnění Nemocnice České Budějovice Zuzana Liptáková považuje výsledky za uspokojivé. „Prostředí tábora ve Slavkově je shodné s oblastí Hrudkova, ať už jde o nadmořskou výšku či skladbu lesního porostu. Množství balzamických silic je tak výrazné, že se dá skutečně mluvit o léčebné látce,“ uvedla.

Šumavská a pošumavská krajina v Jihočeském i Plzeňském kraji nabízí tři dary, které zakládají skutečnou léčivou sílu přírody. „Jde o rašelinu a slatinu a jejich účinné látky, huminové substance, které jsou přítomny i v přirozených vodotečích, tedy řekách, říčkách a potocích, dále o lesní plody jako jsou borůvky, brusinky, maliny, ostružiny s obsahem fytochemik, přirozených léčivých látek, a nakonec lesní vzduch s obsahem balsamických silic,“ vyjmenoval Petr Petr.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *