Šance pro neslyšící

ear

Přednosta otorinolaryngologické kliniky ostravské fakultní nemocnice Pavel Komínek byl vedoucím týmu, který jako první na Moravě a ve Slezsku aplikoval pacientovi kostní sluchadlo BAHA (bone anchored hearing aid). V České republice byly tyto operace doposud prováděny jen v pražském Motole. „Kostní sluchadlo BAHA je řešením pro těžce sluchově postižené, jimž z různých příčin nevyhovuje klasický typ sluchadla. Jde